Webnode - zamos.webnode.cz

Latest News:

2.GENERACE ČESKÉ MODERNY 11 Sep 2010 | 08:36 pm

Petr Bezruč / 1867-1958 / Vlastním...

NOVOROMANTISMUS - RUCHOVCI A LUMÍROVCI 4 Jun 2010 | 03:10 am

Spisovatelé této generace vstupovali do literatury kolem r. 1870. Nejedná se o protikladné skupiny, spíše se prolínaly a doplňovaly. Almanach RUCH, vydaný roku 1868 při příležitosti položení zákla...

Májovci 30 May 2010 | 08:08 pm

MÁJOVCI Je tak označována generace básníků, která dospívala v době bachovského absolutismu po revoluci 1848. Česky psané literatury vycházelo málo, většina novin a časopisů zanikla, spisovatelé se...

ROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE 2 May 2010 | 12:38 am

Zvláštnosti českého romantismu Romantismus v české literatuře má určité zvláštnosti – literatura má stále výchovnou a poznávací úlohu, autoři proto neměli takovou myšlenkovou a tvůrčí volnost, nem...

MODERNA V ČESKÉ LITERATUŘE 30 Jan 2010 | 12:13 am

Na přelomu století vznikly v české literatuře hodnoty, které položily základy moderní literární kultury 20.století. 1. V říjnu 1895 vyšel Manifest České moderny, formuloval představy a požadavky nov.....

"KONEC STOLETÍ" V EVROPSKÉ LITERATUŘE 22 Jan 2010 | 08:19 pm

1. Francouzští parnasisté /nazváni podle sborníku Parnas/ - prosazovali neosobní přístup k tématu, nezávislost na vnějších vlivech, byli zastánci dokonalé formy, zvláště ve zvukové stavbě verše. Předs...

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 6 Jan 2010 | 04:47 am

Umělecký směr prosazující se na konci 18. a v 1.pol. 19.stol. Historicky odpovídá romantismus období od Velké francouzské revoluce, přes napoleonské války, až po pocity rozčarování a ztrátu iluzí v do...

LITERATURA ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ 7 Dec 2009 | 02:56 am

Počátek nové fáze společenského vývoje v českých zemích je spjat s vládou Josefa II.(1780-1790) Reformy :   1781 zrušení nevolnictví(venkovský lid se stěhuje do měst=šíření češtiny a vzdělávání dětí.....

KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ A PREROMANTISMUS 12 Oct 2009 | 05:44 am

I. KLASICISMUS 17.století Prosadil se nejprve ve Francii za vlády Ludvíka XIV. /1661-1715/ v době, kdy se v jiných zemích rozvíjelo ještě baroko. Ve srovnání s barokní mystikou a emocemi zdůrazňoval.....

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA 1 Oct 2009 | 01:46 am

Dělíme ji na tvorbu : a/venkovskou - navazuje na tvorbu B.Němcové, K.Světlé a V.Hálka. Pečlivě studuje venkovského člověka, prostředí, soustřeďuje se na realistické detaily /kroje, stavby, zvyky/ a .....

Related Keywords:

American Dad, Greys Anatomy, family guy online, dva a půl chlapa, german truck simulator, Jak jsem poznal vaši matku, webnode, webnode.cz, dva a pol chlapa online, german truck webnode

Recently parsed news:

Recent searches: