Zamczyska - zamczyska.pl

General Information:

Latest News:

Chełmno Zamek Krzyżacki 31 Oct 2010 | 08:25 pm

Zamek w Chełmnie zbudowany został na skraju Wysoczyzny Chełmińskiej stromo opadającej ku Wiśle, w północno-zachodniej części miasta. Zamek był połączony z miejskim systemem murów obronnych, a od stron...

Biografia Agenta - Bogdan Gadomski 22 Oct 2010 | 04:59 am

Biografia agenta. Największy agent policji politycznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903-1947) Bogdan Gadomski. Najlepsza książka historyczna! Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego.

Golub-Dobrzyń Zamek 22 May 2010 | 06:37 am

W Golubiu, na prawym brzegu doliny Drwęcy, usytuowany jest krzyżacki zamek, znany dziś dobrze w Polsce jako miejsce corocznych międzynarodowych turniejów rycerskich. Zamek miał być połączeniem klaszto...

Zamek w Pęzinie 22 May 2010 | 06:36 am

Pierwszymi właścicielami Pęzina była rodzina de Pansin, która w XIII wieku miała tam swoją siedzibę. Po śmierci ostatniego z rodu osadę nabyli Borkowie - jeden z najstarszych rodów rycerskich na Pomor...

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 22 May 2010 | 06:34 am

Budowę rozpoczęto w 1627 r., choć są też źródła mówiące o 1621, 1626, 1631 r. - jak sugeruje data wycięta na kamiennej tablicy umieszczonej nad wejściem w wieży bramnej. Zapewne na początku wyplantowa...

Koło - ruiny zamku 22 May 2010 | 06:25 am

Zamek w Kole to budowla warowna, która - jak podaje Jan Długosz - została wzniesiona przez króla Kazimierza III Wielkiego jeszcze przed rokiem 1362 (kiedy to osada uzyskała prawa miejskie). Zamek znaj...

Zamek w Krępcewie 22 May 2010 | 06:07 am

Murowaną warownię usytuowano na kopcu ziemnym w dolinie rzeki Iny. Zbudowany na planie kwadratu o boku ok. 30 metrów obiekt zabezpieczał ceglany, postawiony na kamiennym cokole mur.

Ossolin zamek magnacki 22 May 2010 | 05:29 am

Pierwszy zamek w Ossolinie został wybudowany prawdopodobnie w XIV w. jako rodowa siedziba Toporczyków, którzy następnie przyjęli swe nowe nazwisko od nazwy wsi. Zamek ten został zniszczony podczas bud...

Zamki i zamczyska 21 May 2010 | 08:56 pm

Zamki i zamczyska, dwory i pałace Zabytki znane i już zapomniane... Zamki i zamczyska, dwory i płace, ruiny... co one w sobie kryją?... tajemniczość, historię, kulturę... i duszę tamtych minionych e...

Nakło nad Notecią 21 May 2010 | 08:32 pm

W obrębie miasta, na prawym brzegu Noteci, stał Zamek Królewski. Pierwotny gród z XI i XII wieku znajdował się na nizinie wśród łąk zalewowych i moczarów nad Notecią. Na zachód od grodu i jego podgrod...

Recently parsed news:

Recent searches: