77net - 77net.pl

General Information:

Latest News:

Ciągniki 7 Dec 2011 | 10:51 pm

Kiedy mówi się o maszynach rolniczych pod uwagę trzeba wziąć również ciągniki SAME. Ja chciałbym w kilkunastu zdaniach opisać ciągniki serii Diamond, czyli te najlepszej producenckiej klasy. Nie jest ...

Poprawa sytuacji na rynku 29 Jun 2011 | 07:11 pm

Rok 2006 przyniósł poprawę sytuacji cenowej na rynku zbóż. W konsekwencji tego średnia cena dla pszenicy była wyższa od tej z 2005 roku o 80 złotych na tonie, natychmiast żyta o 100 PLN za tonę. Pszen...

Znany technik rolnik 16 Jun 2011 | 10:33 pm

Ryszard K. z wykształcenia jest technikiem rolnikiem. Gospodaruje na 27 hek­tarach. Na 6 uprawia zboże, na pozostałych 20 – gruntach po kopalni – lucernę. - Władze podchodziły do pomysłu z rezerwą – w...

Dobre nieruchomości 20 Apr 2011 | 11:02 pm

Największy problem może sprawić zna­lezienie dobrego mieszkania. Wystarczy Państwo ­nająć wiele pomieszczeń, najlepiej z wyj­ściem na ogród. Doskonałym rozstrzygnięciem wydaje się zorganizowanie klubu...

O chorobie pewnej 15 Mar 2011 | 10:33 pm

Indywidualne uwagi w na Pani przedstawić lekarzowi, który spraw nad Panią profilaktyczną opiekę zdrowotną. Znajomy rolnik cierpi na chorobę zawodową, zgłosi jej podejrzenie właściwemu państwom mu powi...

Burak – jak i gdzie magazynować 29 Sep 2010 | 09:01 pm

Burak ćwikłowy jest dużo mniej wrażliwy od marchwi na zawartość etylenu w trakcie przechowywania. Znaczna utrata wody sprawia obniżenie wartości handlowej. By  temu zapobiec, pryzmy składowanych korze...

Przechowywanie czosnku 29 Sep 2010 | 08:51 pm

Czosnek można przechowywać nawet do 9 miesięcy. Optymalny termin jego zbioru przypada na moment, gdy szyjka i liście rozpoczynają zasychać. Opóźnienie bądź przyspieszenie zbioru skraca trwałość przech...

Magazynowanie poru 29 Sep 2010 | 08:45 pm

Por ma możliwość być przechowywane na różnorakie sposoby, rośliny można pozostawić w polu, dołować na zagonach albo przechowywać w chłodni. 1-szy sposób  polecany jest w rejonach o łagodnym przebiegu ...

Przechowywanie warzyw 29 Sep 2010 | 08:39 pm

Warzywa można podzielić pod kątem przydatności do przechowywania na trzy grupy. Gatunki uprawiane w gruncie zbierane jesienią należą głównie do ostatniej z wymienionych grup. Wyróżniają się one najdłu...

Podział majątku 29 Sep 2010 | 08:34 pm

O podziale majątku wspólnego małżonków pozostających w separacji sąd orzeka na wniosek jednego z nich. Rozstrzyga też o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w tym majątku, a również o tym, ...

Recently parsed news:

Recent searches: