Adasolution - adasolution.net - A.D.A SOLUTION.NET - Asian Dragon Co.,Ltd

Latest News:

Giải pháp quản lý nhiên liệu - Giảm chi phí 27 Sep 2012 | 12:29 pm

Giải pháp quản lý nhiên liệu Tổng quan Ứng dụng công nghệ GPS kết hợp cảm biến nhiên liệu lắp đặt vào phương tiện, dữ liệu hành trình và dữ liệu tiêu hao nhiên liệu liên tục truyền về trung tâm dữ l...

DragonFly 2.0: Giải pháp quản lý điều hành vận tải 25 Nov 2010 | 01:00 pm

DragonFly là hệ thống quản lý điều hành vận tải sử dụng hộp đen GPS kết hợp với công nghệ truyền dữ liệu không dây (GPRS) và bản đồ số (GIS) giúp quản lý phương tiện và tài sản một cách dễ dàng, góp p...

Giới thiệu 13 Nov 2009 | 02:49 pm

Cơ hội Hợp tác: Tuyển dụng Đại lý trên toàn quốc Giải pháp Tracking DragonFly của ADA là một trong những giải pháp xuất hiện sớm nhất trên thị trường Việt nam 8/2008, với số lượng khách hàng và thuê ...

Related Keywords:

gsm modem, ada, enasolution, adasolution, thiet bi dinh vi toan cau, ada solution, g2403r, thiet bi nhan tin, sam intercel

Recently parsed news:

Recent searches: