Akeri - akeri.se

General Information:

Latest News:

Efterfrågan ökar något 27 Feb 2013 | 11:33 am

Ingress: Inom åkerinäringen förutses en något ökad efterfrågan på vägtransporter det kommande kvartalet. Priser och personalstyrkan förväntas förbli oförändrade. Lönsamheten är fortsatt dålig. Det ko...

De kan vinna Stora Åkeripriset 21 Feb 2013 | 02:52 pm

Ingress: Den 15 maj är det dags för Stora Åkeridagen med utdelning av Stora Åkeripriset på 100 000 kronor. Vem som helst har fått nominera åkerier till Stora Åkeripriset. Av de 35 ursprungligen nomi...

Stora Åkeridagen måste upplevas! 19 Feb 2013 | 12:26 pm

Ingress: Du får en chans onsdagen 15 maj. I år fokuserar vi på värdekedjan - nyckeln till bättre miljö. Kom och lyssna på deltagarna i de tre debatterna om värdekedjan. Du och övriga i publiken rösta...

Seminarium om Högkapacitetsfordon, infrastruktur och trafiksäkerhet 14 Feb 2013 | 05:02 pm

Ingress: Seminariet ger lägesrapportering från pågående försök och vidareutveckling av högkapacitetsfordon för tunga godstransporter i Norden. Lastbilar med bruttovikter upp till 90 ton och längder ö...

Nya trängselavgifter i Göteborg 13 Feb 2013 | 08:10 pm

Ingress: Tack vare hårt och målmedvetet arbete av Sveriges Åkeriföretag Väst ändras nu reglerna för trängselskatt i Göteborg. Fr o m 2014 skall även utländska lastbilar betala. Mycket bra! konstater...

Mervärdesskatt till utländska företag från Norge 7 Feb 2013 | 08:16 pm

Ingress: Från och med 1 januari 2013, återbetalar Norge mervärdeskatt till utländska transportföretag som har gränsöverskridande transporter till och från Norge. För ansökan avseende 2011 är tiden nu...

Tanktransportdagen 2013 21 Jan 2013 | 08:14 pm

Ingress: Snart är det dags för Tanktransportdagen 2013! På konferensen får du en uppdatering av viktiga frågor i åkerinäringen om trans­port och hantering av produkter i tank och bulk samt nya ADR r...

Diesel för 100 miljoner kronor stjäls årligen 15 Jan 2013 | 06:39 pm

Ingress: Problemet med dieselstölder runtom i landet växer. Allt fler stölder sker ur fordon där tjuvarna ofta också förstör bränsletanken genom att borra hål i den och pumpa över bränslet till ett a...

Vem får drivmedel vid kris? 8 Jan 2013 | 06:32 pm

Ingress: Hur kommer transporter att prioriteras och vilka kan få drivmedel vid kris? De frågorna behandlas under ett tvådagarsseminarium arrangerat av Samverkansområde Transporter, Näringslivets säke...

Enighet om fordonskontroll 21 Dec 2012 | 02:42 pm

Ingress: Vid rådets möte den 20 december nådde EU:s transportministrar en politisk överenskommelse om förslaget om nya gemensamma regler för teknisk kontroll av fordon, så kallad trafiksäkerhetsprovn...

Related Keywords:

dhl tornfrakt, förnya förarkort, bolagsskatt 2010, alltrans 2007, hans norlund, höjd dieselskatt, vi kör, tsvfs 1982 125, tsvfs 1981:22, akeri.se

Recently parsed news:

Recent searches: