Barnperspektivet - barnperspektivet.se - Barnperspektivet.se

Latest News:

Förbjud aga i Estland, Litauen och Grönland 26 Aug 2013 | 01:18 pm

Barnombudsmännen i Norden har ett nära samarbete och samlas årligen för att diskutera aktuella frågor kring barns rättigheter. Till årets nordiska möte som hölls i Jyväskylä i Finland var även de balt...

Stora skillnader i hur kommuner satsar på ungdomar! 20 Aug 2013 | 04:08 pm

Nu inleds höstterminen och tusentals ungdomar återvänder till vardagen. Men det är stora skillnader i vad som väntar dem – beroende på var de bor. En delrapport ur Mentors Ungdomsindex visar att det f...

Ungdomsstyrelsen får i uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar och hot på internet. 20 Aug 2013 | 01:09 pm

Regeringen har beslutat om en satsning på fyra miljoner kronor för att förstärka arbetet mot hot, kränkningar och trakasserier på nätet. Ungdomsstyrelsen får ett övergripande uppdrag att initiera före...

Barnombudsmannen vidareutvecklar metoder för att inkludera barn med funktionsnedsättning 20 Aug 2013 | 12:54 pm

Barnombudsmannen har fått i uppdrag att vidareutveckla metoder för att långsiktigt och inom sina prioriterade områden lyssna på barn med olika typer av funktionsnedsättningar. Metodutvecklingen ska sä...

Anmälda barnporrbrott ökar kraftigt 19 Aug 2013 | 04:37 pm

Anmälningarna om barnpornografibrott har ökat kraftigt under årets sju första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), som Sveriges Radio...

Ungdomar dricker allt mindre hembränt 19 Aug 2013 | 04:36 pm

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) gör varje år en undersökning om skolungdomars alkohol- och drogvanor. Den visar att ungdomar dricker allt mindre hembränt. – På nationell ni...

Anmälda barnporrbrott ökar kraftigt 16 Aug 2013 | 10:42 am

Anmälningarna om barnpornografibrott har ökat kraftigt under årets sju första månader jämfört med motsvarande period i fjol. Läs mer

Tonårspojkar tittar oftare på porr 15 Aug 2013 | 12:32 pm

Porrkonsumtionen bland tonårspojkar har ökat, enligt en ny undersökning. Av nästan 500 16-åriga gymnasiepojkar tittar var tionde på porr varje dag. För tio år sedan handlade det om en gång per vecka. ...

Fler utsatta barn på socialjourerna 15 Aug 2013 | 12:22 pm

Fler barn far illa i ärenden hos storstädernas socialjourer. Fallen med barn i hemlöshet och familjemisshandel har ökat i sommar. – Vi har haft en väldig ökning av barnavårdsärenden. Ärendena är ofta...

Vanligt med kränkningar i skolan 14 Aug 2013 | 12:25 pm

Vart femte barn har blivit kränkt av en annan elev i skolan det senaste året. Sju procent av barnen har blivit kränkta av någon i skolpersonalen. Vanligast är verbal och psykisk mobbning, men även fys...

Related Keywords:

bris, inte se barn som ett hinder, elever får inte tillgång till moderna läromedel, vuxna syskon i konflikt, droger fakta, problem mellan syskon, reaktion på övergrepp i vuxen, ångest forum chat, anmäla barn som far illa, anmäla att ett barn far illa

Recently parsed news:

Recent searches: