Bdnp - bdnp.pl

General Information:

Latest News:

Rok Wiary 28 Nov 2012 | 07:21 pm

„PODWOJE WIARY” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Sł...

Błogosławiony Edmund Bojanowski Wierny Świadek Wiary 28 Nov 2012 | 06:27 pm

Bojanowski przez całe życie wyróżniał się duchem żywej wiary, z której uczynił fundament całego swojego myślenia i sposobu działania. Wiara przenikała wszystkie jego czynności i przedsięwzięcia; wzma...

Święty Józef - Patron Kościoła i Zgromadzenia 16 Dec 2011 | 06:01 am

Duszpasterski Program Kościoła skupia nas wokół hasła: Kościół naszym domem. Tę prawdę w bieżącym roku pomaga nam odkrywać Święty Józef, który jest Patronem Kościoła i Zgromadzenia Błogosławiony Jan...

Stowarzyszenie 16 Dec 2011 | 05:10 am

Wielki Czciciel Maryi Niepokalanej 24 Nov 2011 | 05:50 am

Błogosławiony Edmund Bojanowski w Dzienniku pod datą 13.05.1853 r. zapisał: Stoi przede mną na stoliku krzyż, stoi i biała figura Najświętszej Panny, do nich się ucieknę i w modlitwie będę szukał poci...

Błogosławiony Edmund Bojanowski Wychowawca i Apostoł laikatu 15 Mar 2011 | 07:16 am

"Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości". Błogosławiony Edmund Bojanowski tworząc ochronki dla dzieci, zabiegał o dogłębne określenie wszelkich szczegółów dotyczących wczesnego wychowania dziec...

Recently parsed news:

Recent searches: