Bertankaya - bertankaya.net - İç Denetim | Risk Yönetim | İç Kontrol Eğitimi | Bertankaya

Latest News:

Denetim Komitesi ve İç Denetim Etkinliği Arasındaki İlişki 29 Jul 2012 | 06:11 pm

Bilindiği üzere ülkemizde ilk olarak SPK ve BDDK düzenlemelerinde yer almış olan, daha sonra yeni Türk Ticaret Kanununda da bahsi geçirilen Denetim Komiteleri (DK), şirketlerde iç kontroller, finansal...

Özel Sektörde İç Denetim Farkındalığına İlişkin Bir Değerlendirme 22 Jul 2012 | 05:34 pm

Gerek meslek örgütleri, gerek akademisyenler, gerekse de danışmanlar iç denetiminin önemini her yerde vurguluyorlar. Özellikle de yeni TTK ‘nın yasalaşması ile başlayan süreçte, iş dünyasında iç denet...

Denetlenenler ile Sağlıklı İlişkiler Kurmak 5 May 2012 | 11:15 pm

Çağdaş, yani risk odaklı iç denetim yaklaşımı genel olarak kuruma, özelde de denetlenenlere değer katmak amacını taşır. Klasik yaklaşımlardan farklı olarak, amaç mevzuata uygunsuzlukları veya münferit...

İç Denetim Faaliyetinin Performansını Ölçmek 15 Apr 2012 | 12:09 am

İç denetim, biz meslek profesyonelleri aksine inansak ve aksini savunsak dahi şirketler açısından bir gider merkezi olarak görülüyor. Başta iç denetim yöneticisi (CAE) olmak üzere, diğer iç denetçiler...

Ankara ve İzmir'de CIA Sertifikasyonuna Yönelik Hazırlık Kursları Açılıyor 28 Jan 2012 | 01:29 am

Bilindiği üzere yeni Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK) ile iç denetim mesleğinin önemi son derece artmış durumdadır. Şirketlerimiz yetkin iç denetçi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Kariyer site...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Rehberi 25 Jan 2012 | 10:28 am

Bilindiği üzere, 1 Ocak 1957'de yürürlüge giren ve ülkemizde 50 yılı askın süredir ticaret hayatını yönlendiren Türk Ticaret Kanunumuz, yerini günün koşulları ve gereksinimler dikkate alınarak uzun ve...

İç Denetim Departmanı Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler 1 Jan 2012 | 01:58 pm

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde iç denetim konusunda farkındalık arttı. Kanunun gerekçesi, çeşitli danışmanlık şirketlerinin raporları ve fikir liderlerinin yorumlarından, iç denetimin gelecek ...

İşe Nereden Başlamalı: İç Denetim, İç Kontrol veya Risk Yönetimi? 15 Nov 2011 | 10:32 am

Danışmanlık yaptığım, eğitim verdiğim ya da herhangi bir iş ilişkim olmamasına rağmen, takip ettiğim şirketlerde gözlemlediğim bir olgu var. Bu şirketlerin Yönetim Kurulları ve Üst Yönetimleri, kurums...

Kurumsal Verimliliğin Artırılmasında Yeni Bir Araç: İç Kontrol 7 Aug 2011 | 08:58 am

Günümüz dünyasında kalkınmanın itici gücü olarak kabul edilen verimlilik en genel anlamda, "üretilen mal ve hizmet miktarı ile bu mal ve hizmet miktarının üretilmesinde kullanılan girdiler arasındaki ...

İç Kontrol Nedir, Ne Değildir? İç Kontrol Sistemi Nasıl Oluşturulur? 3 Jun 2011 | 02:50 am

Son birkaç aydır irtibat kurduğum, eğitim verdiğim veya danışmanlık hizmetleri sağladığım pek çok özel sektör işletmesi ile kamu idaresinde iç kontrole ilişkin bir husus dikkatimi çekiyor. Bu şirket v...

Recently parsed news:

Recent searches: