Blog - i-macedonian.blog.mk - I, Macedonian

Latest News:

Знаме на Македонија 2 8 Mar 2011 | 09:57 pm

Од каде кај некои луѓе доаѓа омразата кон актуелното знаме на Република Македонија навидум не е тајна. Тие самите ќе кажат затоа што тоа е дел од предавничката времена спогодба и затоа што ни го намет...

Интернет борба за Македонија 5 Mar 2011 | 08:09 pm

Благодарност до Гордана Димовска што во нејзината статија “Интернет борба за Македонија” објавена на сајтот Македонска Нација е спомнат токму овој блог. Наша основна цел е да се зачува нашето вековно...

Филателијата во Македонија – ФНРЈ (СФРЈ) 25 Feb 2011 | 05:19 pm

Историја на филателијата во Македонија – дел од ФНРЈ (од 1963 СФРЈ) На крајот од Втората светска војна формирана е Народна (од 1963 година – Социјалистичка) Република Македонија како дел од Федератив...

Aватари – Знаме на Разловечкото востание 24 Feb 2011 | 05:56 pm

Неколку слики со димензии 125х125, погодни за користење како аватари. Сликите се со македонскиот симбол лавот и се инспирирани од знамето на разловечкото востание од 1876 година. За да ги видите сите...

Знаме на Република Македонија 24 Feb 2011 | 09:16 am

Во врска со актуелното знаме на Република Македонија, квазипатриотите кои се прославија со ништо друго освен со леење на солзи за старото знаме, продолжуваат да тресат зелени. Симболот на актуелното з...

Филателијата во Македонија – бугарско германска окупација 23 Feb 2011 | 03:29 am

Историја на филателијата во Македонија – бугарско германска окупација Во 1941 на територијата на денешна Република Македонија е окупирана од страна на Бугарија. Во април 1941 година започна со работа...

Белгија кажи Македонија 21 Feb 2011 | 04:14 pm

Протестно присмо до властите на Кралството Белгија поради непризнавањето на Македонија под уставното име. Доколку сакате да учествувате во оваа иницијатива пратете го писмото на посочените адреси. Ад...

Филателијата во Македонија – Кралство СХС 21 Feb 2011 | 02:26 am

Историја на филателијата во Македонија – Кралство СХС (Кралство Југославија) По завршувањето на Првата светска војна во 1918 година, територијата на денешна Република Македонија влегува во состав на ...

Шпанија кажи Македонија 20 Feb 2011 | 11:18 am

Писмо до шпанските власти поради непризнавањето на Македонија под уставното име. Доколку сакате да учествувате во оваа иницијатива пратетe го писмото на посочените адреси. Благодарност до Татјана М. з...

Филателијата во Македонија – српска и бугарска власт 19 Feb 2011 | 09:41 am

Историја на филателијата во Македонија – српска и бугарска власт Како резултат на балканските војни од 1912 и 1913 година, падот на Отоманската империја и потпишувањето на Букурешкиот договор, етноге...

Related Keywords:

alexa mk, kronos - free wordpress theme nulled, cheap custom jerseys, roll forming machine by big teams, review of aquatic toxicity estrogenix responses, photo poclain bull vinv traks, он нет мк, kangurek hip-hop, "rafael quinn" and, mystery poems gothic mind

Recently parsed news:

Recent searches: