Buu - informatics.buu.ac.th

General Information:

Latest News:

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ 26 Aug 2013 | 03:08 pm

<<< ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ >>> Share on Facebook

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การทำธุรกิจซื้อ-ขาย ผ่านระบบอีคอมเมอร์สอีเบย์” 25 Aug 2013 | 06:45 am

        คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การทำธุรกิจซื้อ-ขาย ผ่านระบบอีคอมเมอร์สอีเบย์” โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ อาจารย์ ไพรัช ศรีนครินทร์ โครงการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิ...

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการชอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณแบบโอเพนซอร์ส 25 Aug 2013 | 06:45 am

         ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการชอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณแบบโอเพนซอร์ส ให้กับบุ...

งานเปิดบ้านวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Open House Informatics 2013) 25 Aug 2013 | 06:40 am

คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเปิดบ้านวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ (The 3rd Open House Informatics #2013) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลั...

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014) 22 Aug 2013 | 02:28 pm

Call for paper The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014) is held every other year by the Faculty of Engineering, Khon Kaen University. The conference aims to be an international forum [......

ขอเชิญร่วมงาน คณะวิทยาการสารสนเทศพบผู้ประกอบการภาคตะวันออก 2556 21 Aug 2013 | 11:27 am

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเกี่ยวข้อง คณะวิทยาการสารสนเทศจึงจัดโครงการ “คณะวิทยาก...

Recently parsed news:

Recent searches: