Com - nettax.com.pl

General Information:

Latest News:

Od 2013 r. przysługuje płatna opieka nad dzieckiem przez rok 20 Dec 2012 | 12:11 pm

W 2013 r. zatrudnieni zyskają prawo do 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Wydłużony będzie dodatkowy macierzyński... Gazeta Prawna

VAT: Resort finansów doprecyzował zasady fakturowania 20 Dec 2012 | 12:11 pm

Możliwość wystawiania not korygujących i stosowania cen brutto - to zmiany wprowadzone do rozporządzenia ministra finansów... Gazeta Prawna

PIT: Ulga rehabiliticayjna tylko z dowodem odbycia zabiegu leczniczego 20 Dec 2012 | 12:10 pm

Niepełnosprawny, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi udowodnić, że faktycznie poddał się zabiegom leczniczym - orzekł NSA... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć księgi rachunkowe za 2012 rok 20 Dec 2012 | 12:10 pm

Sporządzone sprawozdanie musi podpisać kierownik jednostki i księgowy. Organ zatwierdzający do końca czerwca powinien przyjąć dokumenty... Gazeta Prawna

Nie warto zatajać wypadku w pracy 20 Dec 2012 | 12:09 pm

Podwładny musi od razu informować szefa o niebezpiecznych zdarzeniach i zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzkiego. Powinien też ostrzec współpracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba się upomnieć o wypłatę 20 Dec 2012 | 12:08 pm

O świadczenie z ZUS, które się należało, ale uprawniony nie zdążył go pobrać przed śmiercią, mogą wystąpić członkowie jego rodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy można stosować indywidualne stawki amortyzacyjne 20 Dec 2012 | 12:08 pm

Wydłużenie czasu odpisywania w koszty wydatków na środki trwałe w zasadzie nie jest ograniczone przepisami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Długa choroba nie odbierze odprawy 20 Dec 2012 | 12:07 pm

Przyszły emeryt lub rencista dostanie od firmy pieniądze na pożegnanie, jeśli rozwiązanie umowy wiąże się z przejściem na to świadczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał Konstytucyjny przesądzi o prawie jazdy dłużnika alimentacyjnego 19 Dec 2012 | 11:42 am

Według sądów administracyjnych zmieniona procedura zatrzymywania dłużnikom alimentacyjnym praw jazdy jest zgodna z prawem. Innego zdania jest prokurator generalny... Gazeta Prawna

Górnik z prawem do emerytury mimo przerwy w zatrudnieniu 19 Dec 2012 | 11:41 am

Nawet jeśli były pracownik nie podjął pracy równorzędnej z górniczą bezpośrednio po utracie zatrudnienia w likwidowanej kopalni, może uzyskać prawo do emerytury górniczej... Gazeta Prawna

Related Keywords:

druki ips, kalkulator odsetek, profesjonalny, kalkulator odsetkowy, ips druki, dziennik ustaw 2010, nettax, 943z)32we, impreza masowa, art.34 ust.7

Recently parsed news:

Recent searches: