Datainspektionen - datainspektionen.se - Datainspektionen - 2015

Latest News:

Datainspektionen granskar kommunala bostadsbolag 14 Aug 2013 | 12:15 pm

Totalt åtta kommunala bostadsbolag granskas nu efter påståenden om att de registrerar känsliga personuppgifter om bland annat boendes hälsa och etniska ursprung.

Ny kameraövervakningslag från 1 juli 1 Jul 2013 | 01:38 pm

Idag den 1 juli träder den nya kameraövervakningslagen i kraft. Lagen gäller i stället för personuppgiftslagen (PuL) och ersätter lagen om allmän kameraövervakning (LAK). I den nya lagen finns alla re...

Så här granskas den militära underrättelsetjänsten 27 Jun 2013 | 12:02 pm

I det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus får du följa med bakom kulisserna i myndighetens granskning av den militära underrättelsetjänsten. En granskning som är speciell ef...

Skärpt säkerhet krävs för försäkringsförmedlare 19 Jun 2013 | 01:25 pm

Datainspektionen har granskat tre förmedlare av bland annat sjukförsäkringar och livförsäkringar. Eftersom både kunder och anställda kan komma åt känsliga personuppgifter via Internet måste förmedlarn...

Dataskyddsmyndigheter ser integritetsproblem med Google Glass 18 Jun 2013 | 05:49 pm

I ett öppet brev till Google uttrycker dataskyddsmyndigheter världen över sin oro över integritetsproblemen som sökjättens datoriserade glasögon kan medföra.

Granskning visar på brister hos bostadsbolag i Göteborg 18 Jun 2013 | 03:27 pm

Datainspektionens granskning av fyra kommunala bostadsbolag i Göteborg visar på brister när det gäller hur personuppgifter om boende registreras, men även på en tydlig vilja att rätta till felen.

Bättre möjligheter för patienter att spärra uppgifter 11 Jun 2013 | 03:40 pm

Datainspektionen är nu klar med en uppföljande nationell kontroll av vårdgivare och hur dessa kan spärra känsliga patientuppgifter när en patient begär det. Granskningen visar att vårdgivare har börja...

Fortsatt nej för kommun att använda molntjänst 10 Jun 2013 | 12:51 pm

Det avtal som Salems kommun vill teckna för att använda Googles molntjänst är inte tillräckligt, konstaterar Datainspektionen. Antingen måste bristerna i avtalet åtgärdas eller så måste kommunen sluta...

Risk att kommun registrerar onödigt närgångna uppgifter 4 Jun 2013 | 04:21 pm

Datainspektionen har efter klagomål granskat hur Umeå kommun registrerar uppgifter om personers arbetsförmåga. Granskningen visar att kommunen saknar en rutin för att säkerställa att inte onödigt närg...

Integritetsanalys saknas i spionlag 29 May 2013 | 12:00 pm

Datainspektionen är kritiskt till det lagförslag som ger polisen större befogenheter att använda hemlig avlyssning och kameraövervakning för att utreda spioneri. Detta eftersom det saknas en analys av...

Recently parsed news:

Recent searches: