Dirnat - dirnat.no - Nyhetsarkiv

Latest News:

Fra 1. juli er vi Miljødirektoratet 28 Jun 2013 | 03:00 pm

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat - Miljødirektoratet.

Unike kulturlandskap i nord 28 Jun 2013 | 08:28 am

Den samiske, finsk/kvenske og norske kulturen har hatt ulik bruk av utmarka i Finnmark og Troms. Sammen med innslag av planter fra øst, har dette skapt unike og svært varierte kulturlandskap, ifølge t...

Rask forsuring i Norskehavet 25 Jun 2013 | 05:19 pm

Vannet i Norskebassenget og Lofotbassenget i Norskehavet blir raskt surere, viser en ny analyse. På vel 30 år har forsuringen av Norskehavet vært like stor som den man har sett globalt de siste 250 år...

Gir kommunene miljøhjelp på nett 24 Jun 2013 | 01:21 pm

Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet, viser en undersøkelse av kommunenes miljøarbeid. Nettsiden miljøkommune.no er nylig lansert for å hjelpe kommunene med slike oppgaver.

Tre marine verneområder opprettet 23 Jun 2013 | 02:03 pm

Kongen i statsråd har opprettet de tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven. Områdene har spesielle naturkvaliteter.

Haltende hekking for krykkja 20 Jun 2013 | 04:56 pm

Krykkja og de fleste andre sjøfuglene langs norskekysten sliter med å formere seg. En internasjonal handlingsplan og strategi for bevaring kan bidra til å sikre bedre livsvilkår for denne sterkt trued...

Ingen umiddelbar bedring i sikte for villaksen 20 Jun 2013 | 04:48 pm

Overlevelsen til villaksen må forventes å forbli lav de kommende årene, ifølge Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Oppdatert informasjon om laksefisk på nett 19 Jun 2013 | 05:24 pm

Hvordan står det til med laks, sjøørret eller sjørøye i ditt nærmeste vassdrag? Du kan klikke deg til svaret i en oppdatert utgave av Lakseregisteret.

Anbefaler risikovurdering av lakselus 19 Jun 2013 | 05:09 pm

En ny modell vil snart gjøre det mulig å vurdere risikoen for at vill laks blir infisert av lakselus i utvalgte områder langs kysten av Norge. Inntil videre bør data fra en årlig risikovurdering bruke...

Diskuterte skog i Barentsregionen 14 Jun 2013 | 04:29 pm

En strategi for å bevare skog i Barentsregionen var et av temaene som ble diskutert da nordiske og russiske eksperter møttes i Bodø denne uka.

Related Keywords:

dn, jakttider 2010, sett hjort skjema, rømning fra alca, naturbase, ferskvann laks, nina vanninfo, gametar genetikk, trane hekkeplass, rognbusk

Recently parsed news:

Recent searches: