Eeagrants - eeagrants.bg - eufunds.bg - Структурните фондове на ЕС

Latest News:

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ „МАЛКАТА-ГОЛЯМА” ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОПАК 15 Oct 2012 | 02:00 am

Над 150 експерти от централната  и областните администрации се включиха в информационния ден днес по Оперативна програма „Административен капацитет". Събитието беше организирано по повод новата открит...

ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.2.13 "ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА" по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ре... 12 Oct 2012 | 02:00 am

На 12.10.2012г. е публикуван проект на насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество BG051PO001-5.2...

ОПАК ще оптимизира използването на публичните ресурси чрез публично-частно партньорство 12 Oct 2012 | 02:00 am

Управляващият орган на ОПАК обявяви нова процедура по подприоритет 1.4. „Администрацията - партньор на бизнеса". Процедурата ще оптимизира използването на публичните ресурси чрез публично-частно партн...

Важно! Спиране на етапа по набиране на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО003-1.1.03 „Развитие ... 12 Oct 2012 | 02:00 am

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1338/11.10.2012 г. на Главния директор на ...

МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ НА РАБОТНА СРЕЩА В ОИЦ - ПЕРНИК 11 Oct 2012 | 02:00 am

Областният информационен център - Перник  беше домакин на работна среща с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Срещата беше инициирана от Сдружение „Стабилност за Перник" и орг...

България е сред водещите държави в реализиране на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 10 Oct 2012 | 02:00 am

С публикация под заглавие „Отварят се нови възможности за финансиране" , официалният сайт на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представя напредъка по осъществяване на финансов...

Възможност за назначаване сътрудници по управление на европейски проекти и програми 4 Oct 2012 | 02:00 am

Правителството на България прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския Съвет, с което става възможно назначаването по трудово правоотношение на сътрудници по упра...

Две български снимки са сред победителите във фотоконкурса "Европа в твоя регион" 4 Oct 2012 | 02:00 am

Двама българи - Симеон Митков и Боян Иванов, са сред победителите във фотоконкурса на Европейската комисия "Европа в твоя регион". Победителите ще бъдат наградени на специална церемония в Брюксел на 9...

Подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020 г. 2 Oct 2012 | 02:00 am

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява международна тръжна процедура по възлагане на договор за услуга за подготовка на програмите за трансгранично сътрудничество, съ-финанс...

Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности 2 Oct 2012 | 02:00 am

От 16 октомври до 16 ноември тази година областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" приемат заявления по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 „Възстановяване на горския...

Recently parsed news:

Recent searches: