Eleanor - eleanor.ir - Eleanor CMS

Latest News:

اولین سیستم مدیریتی ارتباط با مشتری انتشار یافت ! 30 Jan 2013 | 03:43 pm

در رابطه با سیستم مدیریت مشتری Serverelite چه میدانید ؟ سیستم Serverelite CRM پروژه اول نانوسافت چیست ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به وب سایت اختصاصی این پروژه مراجعه نمایید :) دلیل انتشار ...

انتشار نسخه جدید الینور به زودی... 30 Jan 2013 | 03:43 pm

با سلام; همانطور که میدانید الینور در این اواخر بنا به توسعه ها و تغییرات جدی بر روی ساختار هسته سیستم سخت در دست توسعه و بازنویسی قرار گرفته است لذا ما همینک نسخه جدید را در دست بررسی و آزمایش قرار ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 10:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 10:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 10:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 10:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 10:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انتخاب الینور به عنوان اولین سیستم کلادی در پروژه سرور برگزیده در نانوسافت 6 Aug 2012 | 07:18 pm

نانوسافت اعلام کرد الینور به عنوان اولین سیستم هماهنگ شده توسط Serverelite انتخاب شد ! خبر های انتشار شده در نانوسافت نام الینور را در بین اولین پروژه قابل پشتیبان شده توسط سرور برگزیده که یکی از پروژ...

انحصاری سازی سیستم در نسخه بعدی 29 Jul 2012 | 08:28 pm

با سلام , پس از چندی تغییرات و توسعه بر روی الینور بسیار گسترده تر شده است زیرا هسته Cross X در رابطه با سیستم الینور تا حدی قابل گسترش و توسعه میباشد که سیستم قابلیت های بسیار زیادی را در خود میتواند...

انحصاری سازی سیستم در نسخه بعدی 29 Jul 2012 | 05:28 pm

با سلام , پس از چندی تغییرات و توسعه بر روی الینور بسیار گسترده تر شده است زیرا هسته Cross X در رابطه با سیستم الینور تا حدی قابل گسترش و توسعه میباشد که سیستم قابلیت های بسیار زیادی را در خود میتواند...

Related Keywords:

eleanor cms, پرشین اسکریپت, الینور, قالب eleanor, الینور فارسی, elenor cms, الينور دمو, eleanor.ir, eleoner فارسی

Recently parsed news:

Recent searches: