Engelholm - engelholm.se - Nyheter från Förskoleverksamheten

Latest News:

Barnomsorgens webbtjänster 30 Nov 2011 | 01:14 am

Här kan du, utan inloggning, söka barnomsorgsplats till ditt barn. Barnomsorgens webbtjänster för schema, inkomst och uppsägning av plats kräver inloggning. Anmäl barnomsorg Här ansöker du om barnomso...

Fristående förskoleverksamhet 31 Oct 2011 | 10:52 pm

I Ängelholms kommun finns både fristående förskolor och fristående fritidshem samt en dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsorg. De flesta drivs med olika pedagogisk inriktning. I de flesta fall m...

Öppna förskolor 16 Sep 2011 | 01:13 am

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till barn som inte är inskrivna i förskola samt föräldrar, dagbarnvårdare eller annan vuxen som har ansvar för medföljande...

Pedagogisk omsorg (bl a dagbarnvårdare) 21 Jun 2011 | 03:56 am

En kommunalt anställd dagbarnvårdare tar emot barn från ett år i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna har ofta en samlingslokal med lekutrustning för att barnen ska kunna leka i större grupper. Om dagbarnvå...

Till dig som vill ha plats 26 Feb 2011 | 12:19 am

Ängelholms kommun erbjuder förskola och familjedaghem till alla barn mellan ett och fem år inom både kommunal och enskilt driven verksamhet. Här hittar du information om hur du ansöker om plats, hur k...

Barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg 28 Jun 2010 | 11:24 pm

Från den 1 juli 2009 infördes Lagen om barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg, vilket innebär kommunal bidragsskyldighet till enskild verksamhet, förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg, en så ...

Vårdnadsbidrag 28 Jun 2010 | 11:24 pm

Den 21 maj 2008 fastställde riksdagen att lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag gäller från och med den 1 juli 2008. Lagen ger kommuner rätt att införa vårdnadsbidrag från den 1 juli 2008. Syft...

Verksamheter 28 Jun 2010 | 11:22 pm

Förskoleverksamhetens uppgift är att, genom pedagogisk verksamhet, erbjuda barn fostran och omvårdnad och utgå från varje barns behov. Verksamheten bedrivs i olika former som kortfattat beskrivs nedan...

Till dig som har plats 7 Feb 2009 | 04:20 am

Här har vi samlat information för dig som har en plats i barnomsorgen. Om du har frågor om din placering, vill ändra schema eller säga upp din plats ska du vända dig till barn- och utbildningens handl...

Recently parsed news:

Recent searches: