Ethongluan - ethongluan.org

General Information:

Latest News:

Việt Nam : các kịch bản thời sự sắp tới (Phạm Chí Dũng) 27 Aug 2013 | 08:48 pm

Nếu thành công trong cơ chế “xoay trục” sang phương Tây, chính đảng cầm quyền ở Việt Nam dù có phải “trả giá” bằng một chế độ cởi mở hơn về dân chủ nhân quyền và chấp nhận sự tồn tại của xã hội dân sự...

Trong tầm tay của chủ tịch nước (Bùi Tín) 27 Aug 2013 | 08:43 am

  “…Đây là một dịp hiếm có để ông Trương Tấn Sang tự chứng tỏ là một chính trị gia có bản lãnh, biết dựa vào một nhóm trí thức dân tộc thức tỉnh theo hướng Minh Triết, Dân Chủ, Nhân Quyền, để đi những...

Tiếng kêu thống thiết của một người mẹ (Trần Thị Ngọc Minh) 27 Aug 2013 | 03:39 am

“…Tôi xin được trình bày một cách tường tận, trung thực để các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới xem xét và can thiệp giúp đỡ những tù nhân tôn giáo, tù nhân lươn...

Đại Vệ Chí Dị- Khai quốc công thần (Người Buôn Gió) 26 Aug 2013 | 08:14 pm

“…Vệ Hoạt Vương dặn bất kỳ lúc nào cũng phải giữ cho ao hồ, đồng ruộng, tiền xu, áo giáp của nước Vệ phải nguyên vẹn. Thì mới mong nhà Sản tồn tại mãi mãi đời này sang đời khác…” COM_CONTENT_FEED_REA...

Đánh giá chuyến đi của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ (Carlyle A. Thayer) 26 Aug 2013 | 08:07 pm

Chuyến viếng thăm của chủ tịch Sang là thành công cá nhân ông, và ông đã phản ứng tốt về vấn đề nhân quyền. Ông đề cập vấn đề này một cách trực tiếp và nói rằng sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam về vấn...

Tình hình tham nhũng tại Việt Nam rất trầm trọng và ngày trầm trọng hơn (Lê Hiền Đức) 26 Aug 2013 | 12:52 pm

Chế độ chính trị và xã hội Việt Nam hiện nay hoàn toàn không phải là chế độ chính trị và xã hội mà gần 70 năm trước, khi đi theo Mặt trận Việt Minh, tôi mong muốn xây dựng. Có thể nói rằng cuộc cách m...

Có thực sự người Việt Nam không thể đoàn kết ? (Lâm Mạnh Di) 26 Aug 2013 | 12:46 pm

Đừng trách dân tộc Việt Nam là không biết đoàn kết, là chỉ biết chụp mũ, chỉ biết soi mói, nhỏ nhoi tủn mủn. Tất cả đều có lý do của nó, nếu có trách thì trách những kẻ gây ra cái ai oán này cho cả mộ...

Việt Nam không còn con đường nào khác (Nguyễn Ngọc Già) 25 Aug 2013 | 11:29 pm

"...trong trường hợp bất kỳ quốc gia nào (ví dụ như Việt Nam) đã tự nguyện ký gia nhập mà không thực hiện, hay không thực hiện đầy đủ, thậm chí vi phạm nghiêm trọng, thì biện pháp gì để buộc quốc gia ...

Đảng Cộng Sản Việt Nam dưới mắt hai nữ sinh, một giáo sư (Bùi Tín) 25 Aug 2013 | 08:41 pm

“…Giữa lúc hai em nữ sinh viên tỏ rõ chính kiến đối với đảng cộng sản, giáo sư toán học Hoàng Xuân Phú, nhà nghiên cứu cốt cán của Viện Toán học Việt Nam viết bài trên blog riêng của ông, chỉ rõ hai t...

Tất cả là ‘con tin’ của nhóm lợi ích (Mạc Lâm) 25 Aug 2013 | 08:26 pm

Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa duy trì những lãnh vực đặc quyền rất lớn cho Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước, dẫn tới một biến thái là hình thành những nhóm lợi ích, mưu lợi riê...

Related Keywords:

ethongluan.org

Recently parsed news:

Recent searches: