Etrading - etrading.sk

General Information:

Latest News:

Obchodovanie s akciami na burze cenných papierov 28 Apr 2013 | 04:17 pm

There is no English translation available, yet. Ak chcete začať investovať do akcií, musíte poznať základy investovania ako takého. Obchodovanie prebieha na konkrétnom mieste, ktoré nazývame akciová ...

BCPB - Burza cenných papierov v Bratislave 24 Apr 2013 | 12:05 am

There is no English translation available, yet. Obchodovanie na burze prebieha nielen vo svete, ale tiež na Slovensku. U nás sa uskutočňuje na BCPB – Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (Bratis...

Obchodovanie na komoditnej burze a možný zisk z kontraktov 8 Apr 2013 | 02:52 am

There is no English translation available, yet. Pre obchodovanie na burze platí, že akékoľvek, čo i len minimálne, zmeny cien znamenajú v skutočnosti výbornú príležitosť, ako možno zhodnotiť vložený ...

Evening Doji Star, Evening Star a Bearish Abandoned Baby 8 Mar 2013 | 02:56 am

There is no English translation available, yet. Článok sa zaoberá krátkodobou technickou analýzou grafu, tzv. sviečkových patternov (obrazcov, formácií). Rozoberá tri zo základných krátkodobých techn...

Morning Doji Star, Morning Star a Bullish Abandoned Baby 4 Mar 2013 | 03:46 am

There is no English translation available, yet. Tento článok je pokračovaním článku Krátkodobá technická analýza sviečkového grafu. Analýze grafu v širšom časovom horizonte sú venované patterny (obra...

Obchodovanie počas správ 21 Jan 2013 | 04:07 pm

There is no English translation available, yet. Táto forma obchodovanie je dosť špecifická oproti ostatným typom obchodovania hlavne z dôvodu extrémne krátkeho času na vstup do obchodu. Zverejnenie h...

Investovanie do akcií indexu Dow 21 Jan 2013 | 01:14 am

There is no English translation available, yet. Každý z investorov na finančnom trhu sa snaží o čo najlepšie zhodnotenie svojho kapitálu prostredníctvom obchodovania. Väčšina investorov pristupuje k ...

Krátkodobá technická analýza sviečkového grafu I. 26 Nov 2012 | 05:43 am

The is no English translation available, yet. Candlestick chart alebo sviečkový graf vznikol v 17. storočí v Japonsku. Sviečky sa pôvodne využívali najmä na technickú analýzu trhu s ryžou. Napriek sv...

Výpočet úroku a zisku z investície 10 Jun 2012 | 02:19 am

Ther is no English translation available, yet. Na portál eTrading.sk začína smerovať viacero otázok ohľadne bankových vkladov alebo investičných fondov a presného výpočtu ich zisku či úrokov. Základn...

Drawdown a jeho vplyv na obchodný účet 21 Oct 2011 | 09:18 am

The is no English translation available, yet. Sledovanie Drawdown (pokles na účte) je jednou z najdôležitejších činností, ktoré by mal robiť každý investor. Tento údaj napovedá veľa o tom, ako sa dar...

Recently parsed news:

Recent searches: