Eu - drfugazi.eu.org - Fugazi @work - operating systems, security, smartphones, mail system

Latest News:

Bulk ZFS snapshots 13 Aug 2012 | 05:02 pm

ZFS is very friendly filesystem. You can do a snapshot quick and easy. For example, if you have ZFS named tank, you can do snapshot named snap1: Done. But what if you have several pools and several ...

Postfix - compilation 12 Jul 2012 | 04:28 pm

Postfix does not have a configure script, so you need to add proper paths and libraries when you creating Makefiles (make makefiles). I must admit, that Postfix code is one of the least problematic co...

Postfix - kompilacja 11 Jul 2012 | 07:41 pm

Postfixa kompiluje się trochę inaczej niż większość oprogramowania Open Source, nie posiada on skryptu configure, a odpowiednie opcje i ścieżki do bibliotek dodaje się podczas tworzenia plików Makefil...

Nowy silnik strony 6 Jul 2012 | 06:42 pm

W związku z przenoszeniem strony na nowy silnik CMS pewna część jej zawartości może być niedostępna lub znajdować się w innym miejscu. Ponieważ zdecydowałem się na ręczne przenoszenie aby zrobić stron...

Pigeonhole - kompilacja i instalacja 6 Jul 2012 | 06:15 pm

Pigeonhole dla serwera Dovecot można ściągnąć z http://pigeonhole.dovecot.org/download.html Poniżej mój skrypt do konfiguracji i kompilacji Pigeonhole 0.3.1 dla Dovecota 2.1: Konfiguracja i kompilac...

Pigeonhole - implementacja Sieve dla Dovecot 6 Jul 2012 | 05:08 pm

Omówienie Pigeonhole jest nazwą projektu, który implementuje wsparcie dla języka Sieve (RFC 5228) oraz protokołu ManageSieve (RFC 5804) do Bezpiecznego serwera IMAP Dovecot. W literalnym znaczeniu pi...

New site engine 6 Jul 2012 | 04:07 pm

Due to transfer site to new CMS, some portion of its content can be unavailable or in another place. This is because I decided to not do automatical upgrade and move content manually, to make site mor...

OpenSSL - kompilacja i instalacja 6 Jul 2012 | 03:49 pm

OpenSSL 1.0.1c jest wydaniem poprawiającym błędy bezpieczeństwa, więcej (po angielsku) na stronie: http://openssl.org/news/secadv_20120510.txt Kompilowałem to na Solarisie 10 SPARC przy użyciu kompil...

Dovecot v2.1.8 opublikowany 6 Jul 2012 | 03:38 pm

3 lipca 2012 r. ukazała się nowa wersja serwera Dovecot. Żródło: tłumaczenie własne na podstawie http://dovecot.org/ Jak zwykle skompilowałem Dovecota przy użyciu skryptu, można go znaleźć w poprzed...

Pigeonhole - compilation and installation 5 Jul 2012 | 05:03 pm

You can download Pigeonhole for Dovecot from http://pigeonhole.dovecot.org/download.html This is my script to configure and compile Pigeonhole 0.3.1 for Dovecot 2.1: If you see a message like above,...

Related Keywords:

openssl, szyfrowanie, skrypt sieve, openldap nas, kod sw 23135 wojsko, change sender ip iredmail, solaris zonecfg remove dataset, cpan dmake, how to install mysql on solaris 10

Recently parsed news:

Recent searches: