Fikr - fikr.uz - Fikr.uz

Latest News:

Муҳаммад ибн Умар Родунёний (XI аср) 27 Aug 2013 | 04:22 pm

Тарихий манбаларда Муҳаммад Умар Родуёний ҳақида маълумотлар учрамайди. Муаллифнинг бизгача етиб келган ягона асари «Таржумону-л-балоға» бўлиб, бу асар тахминан XI асрнинг 80-йилларида ёзилган....

Бадиият санъатидан иккинчи боб 27 Aug 2013 | 04:00 pm

Тажнис Шеърда ёки нутқда, ёзилишда, шаклда бир жинсли, лекин турли маъноларни англатувчи сўзлардан фойдаланиш — тажнис санъатидир. Асмоъийнинг «Китобу-л-ажнос» («Жинсдош сўзлар китоби») асари шу ҳақд...

Абдуллоҳ ибн Муътазз (861-908) 27 Aug 2013 | 03:52 pm

ИЛМИ БАДЕЪ (БАДИИЙ САНЪАТЛАР) Абул Аббос Абдуллоҳ ибн Муътазз аббосий халифалиги даврининг етук олими ва жамоат арбобидир. Аббосийлар сулоласининг бўғини сифатида тилга олинса ҳам Халифа Муътадид да....

Бесплатное образование в Европе и США 27 Aug 2013 | 10:54 am

Многие считают, что европейское образование стоит десятки тысяч долларов в год. Это не так. Достаточно просто попробовать. Поэтому если вам от 15 до 65 лет, вы знаете неплохо английский и в дипломе у ...

Нагор саркори 27 Aug 2013 | 06:02 am

НАГЎР, нагор — Ражпутанада саркорларидан бири. Бобур Ҳиндистондаги барча саркорлардан тушадиган бир йиллик даромаднинг тахминий миқдорини санаб ўтганида Н. ни ҳам зикр қилган (“Б.”, 293а) Б.Й.

Ҳиндистон набототи 27 Aug 2013 | 02:31 am

НАБОТОТ – Ўсимликлар дунёси. Бобур Ҳиндистон набототидан гуллар, мевали дарахтлар, уларнинг ҳиди, меваси шакли ва хусусиятлари ҳамда ҳинд, араб ё форс тилида қандай аталиши тўғрисида батафсил маълумот...

Бадиий санъатлар талқини (1) 26 Aug 2013 | 12:29 pm

Форсий «маҳосин»ларнинг етук намунасини яратган Атоуллоҳ Ҳусайний «Бадоеъу-с-саноеъ» («Санъат янгиликлари») асарида 220 дан ортиқ санъат турларини фарқлаш билан бирга уларни лафзий санъатлар, маънавий...

Бадиий санъатлар талқини 26 Aug 2013 | 12:17 pm

 Минг йиллар давомида шаклланиб, санъат номини олган бадиийлик воситалари фақатгина шеър безаги эмас, балки шоир ниятини ўқувчига етказувчи восита, муаллифнинг рангин туйғулар олами ҳақида тасаввур бе...

Аруз ва аруз вазни (2) 26 Aug 2013 | 11:25 am

Аруз вазнларининг тузулиш қоидалари Менинг бу ишим бир ёқдан текшириш иши, шунинг учун арузнинг асосий нуқталарини олиб танқид ва изоҳ қиламан. Иккинчи ёқдан, ёш шоирларимизга арузнинг бор-йўғини очи...

Аруз ва аруз вазни (1) 26 Aug 2013 | 10:45 am

Эроннинг араб истилосидан бурунги сосони(й)… даврида шоҳ саройларида кўзга кўрунарлик бир шеър ва музика ҳаёти борлиги маълум. “Барбод”, “Накиса”, “Саркаш” каби шоир-чолғучиларнинг ижодларига ва санъа...

Recently parsed news:

Recent searches: