I-net - i-net.bg

General Information:

Latest News:

10 промени в алгоритъма на Google 13 Dec 2011 | 06:33 pm

Google обяви десетте промени в търсенията- промени в потребителския интерфейс, алгоритмите и начина на обхождане и индексиране на уебсайти.  Това което пишем е превод от официален блог, публикуван от ...

FTP сървър на домашния ни компютър 22 Nov 2011 | 11:24 pm

FTP сървър (Files Transfer Protocol) е мрежов протокол за преместване на файлове посредством TCP (Transmission Control Protocol) мрежи, каквато е интернет. FTP протокол е интегриран във всички браузъ...

Основни команди във Vi редактор 17 Nov 2011 | 01:02 pm

Редакторът Vi е най- често използвания редактор в UNIX обкръжението и обикновено е единствения инсталиран редактор при нова инсталация на ‘Nix системи. Името VI идва от абревиатурата за командата visu...

Инсталиране на WebMin 17 Nov 2011 | 07:40 am

Какво е Webmin? Webmin е професионален инструмент за администриране на UNIX базирани сървъри в браузър. Поради това, че повечето сървъри нямат инсталиран графичен интерфейс, webmin е идеалното помага...

Инсталиране на VPN част–7 15 Nov 2011 | 12:32 am

Настройки за отдалечени клиенти. За да позволите на  Windows XP клиент да се свърже с вашата локална мрежа трябва на му кажете да използува  VPN връзка, като в контролния панел на ‘Network and Intern...

Инсталиране на VPN част–5 15 Nov 2011 | 12:23 am

Определяне на правила за отдалечен достъп на потребители. С десен клик на контейнера изберете опция New Remote Access Policy. Това ще отвори  помощник за създаване и настройки на New Remote Access Po...

Инсталиране на VPN част–6 15 Nov 2011 | 12:07 am

Настройване на VPN сървъра. Започваме с насртойките на Network Connections на сървъра, като отворим папката за настроки на мрежови връзки и преименуваме връзките на по- лесни за запомняне, като напри...

Инсталиране на VPN част–4 14 Nov 2011 | 11:53 pm

Инсталиране на IAS IAS е името на внедрения RADIUS в софтуера на Windows Server. Задачата на IAS сървъра е да провери потребителите които се свързват с фирмената мрежа използувайки VPN връзката. Като...

Инсталиране на VPN част–3 14 Nov 2011 | 11:49 pm

Дефиниция на мениджър на сертификатите. Преди да пристъпим към създаване и настройки на мениджъра на сертификатите трябва да ви предупредя, че това е стъпка през която трябва да преминете с особено в...

Инсталиране на VPN част–2 14 Nov 2011 | 11:31 pm

Настройки на DHCP сървъра Влезте в контролния панел на сървъра и изберете Add or Remove Programs. На прозореца на Add or Remove Programs кликнете на бутона Add/Remove Windows Components. Изберете о...

Recently parsed news:

Recent searches: