Ickilawa - utw.ickilawa.pl

General Information:

Latest News:

Plan wykładów na m-ce listopad i grudzień 2012 r. 12 Nov 2012 | 04:17 pm

Plan wykładów na m-ce listopad i grudzień  2012 r. Data Temat Wykładowca 8.11.2012 Pogłębiamy wiedzę o Chinach Pani Halina Kujawska Warmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie 14.11.201...

ZAJĘCIA ROK 2012 - 2013 Iława 12 Nov 2012 | 03:52 pm

O G Ł O S Z E N I E Przypominamy Państwu  o zajęciach: Wykłady – czwartki godz. 15.30 w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica Filia w Iławie ul Kościuszki 18 Zajęcia komputerowe – poniedziałki, w...

Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 29 Oct 2012 | 02:04 pm

Po raz siódmy Uniwersytet III wieku zainaugurował rok akademicki. Uroczystość odbyła się jak zawsze w auli  Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (Filia w Iławie). W inauguracji uczestniczyli:...

Dotycząca Wykładów i innych zajęć 29 Oct 2012 | 01:47 pm

I N F O R M A C J A Plan wykładów na I semestr 2012/2013 zostanie podany w terminie późniejszym. W związku z realizacją przez Uniwersytet zadań publicznych wspieranych finansowo przez Ministerstwo P...

Podziękowanie za1% - 2011 11 Oct 2012 | 05:28 pm

 PODZIĘKOWANIE Zarząd Stowarzyszenia U.T.W. w Iławie w imieniu swoim i słuchaczy Uniwersytetu dziękuje wszystkim, którzy wsparli nas finansowo przekazując 1%  podatku  należnego z zeznania podatkoweg...

Ogłoszenie o realizacji zadania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2012 11 Oct 2012 | 04:30 pm

INFORMACJA Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 czerwca - do 30 listopada 2012 r. będzie realizowane zadanie publiczne –...

Ogłoszenie o realzacji zadania Minisxterstwo Pracy i Polityki Społecznej 2012 11 Oct 2012 | 04:30 pm

INFORMACJA Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 czerwca - do 30 listopada 2012 r. będzie realizowane zadanie publiczne –...

I iławski przęgląd chórów UTW z Warmii i Mazur- INFORMACJA 19 May 2012 | 09:12 pm

O ”I Iławskim Przeglądzie Chórów UTW z Warmii i Mazur” W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wiek...

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2011. 19 May 2012 | 09:09 pm

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie za rok 2011. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku  z siedzibą w Iławie ul Kościuszki 18 powiat Iława województwo...

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU W IŁAWIE ZA 2011 ROK. 19 May 2012 | 09:02 pm

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET III WIEKU W IŁAWIE ZA 2011 ROK. A. Przychody ogółem 89.285,08 I. Przychody statutowe : 89 .282,80 1. Składki statutowe : 11. 649,00 - wpisow...

Recently parsed news:

Recent searches: