Image - logoped.image.bg - Логопед - София

Latest News:

Програма за правилен говор 26 Jun 2013 | 02:59 pm

ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР “ГОВОРИ С МЕН” предлага индивидуални програми за ПРАВИЛЕН ГОВОР Често ли трябва да говорите пред хора? Но гласът не звучи ясно, тялото е сковано. Или може дори да заеквате от напреж...

Конгрес на CPLOL 4 Oct 2012 | 01:06 am

На 25 и 26 май в Хага, Холандия се проведе осмият конгес на Европейската асоциация на логопедите - CPLOL. Участници от българска страна бяха: Катерина Щерева, Светлана Картунова и Гергана Илиева.

Гласови нарушения 2 Mar 2011 | 04:24 am

Гласът като специфична функция на дишането Развитие на детския глас Най- младата функция, от функциите на гръкляна, е фонаторната. Той основно е свързан с дихателната функция поради особеното си место...

Атикулационни и фонологични нарушения 2 Mar 2011 | 04:24 am

06-07.03 2007, Научна конференция на катедра Специална педагогика към СУ „Климент Охридски” на тема „Съвременни тенденции в специално – педагогическата и логопедична терминология”, материалът е публик...

Езикови нарушения 2 Mar 2011 | 04:24 am

Национална конференция по логопедия и фониатрия, гр. Балчик, май, 2002; сп. Специална педагогика, 2004 Визуални и вербални метафори при езиков дефицит Катерина Щерева, Държавен логопедичен център, Соф...

Фонологично осъзнаване 2 Mar 2011 | 04:23 am

ФОНОЛОГИЧНО ПОЗНАНИЕ (ФП) И БЪРЗО АВТОМАТИЧНО НАЗОВАВАНЕ (БАН) – ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДЕФИЦИТИ ПРИ ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРОЕКТ ЗА ДИСЕРТАЦИЯ КАРТИНЕН ТЕСТ ЗА ФОНОЛОГИЧ.....

Дислексия 2 Mar 2011 | 04:23 am

Дефицит на фонологичното осъзнаване и дислексия През последните 30 години научната общност се стреми да даде максимално адекватно определение на явлението дислексия, като вниманието се фокусира върху ...

Аутизъм - Аутистичен спектър 2 Mar 2011 | 04:23 am

Поява на термина ГРР. Основни концепции: европейска и американска Генерализираните разстройства на развитието /ГРР/ са група разстройства, характеризиращи се с качествени нарушения в социалните взаимо...

Гласови нарушения 1 Mar 2011 | 11:24 pm

Гласът като специфична функция на дишането Развитие на детския глас Най- младата функция, от функциите на гръкляна, е фонаторната. Той основно е свързан с дихателната функция поради особеното си место...

Атикулационни и фонологични нарушения 1 Mar 2011 | 11:24 pm

06-07.03 2007, Научна конференция на катедра Специална педагогика към СУ „Климент Охридски” на тема „Съвременни тенденции в специално – педагогическата и логопедична терминология”, материалът е публик...

Related Keywords:

forever living, aliance, Network World Alliance, images, логопед, nwa bulgaria, експрес, работа в монтана, image de bg, думи които се четат и обратно

Recently parsed news:

Recent searches: