Imr - imr.no - Nyheter fra Havforskningsinstituttet

Latest News:

Historisk høyt makrellestimat 27 Aug 2013 | 04:29 pm

Etter sommerens økosystemtokt i Norskehavet anslår forskerne en makrellbestand på 8,8 millioner tonn. – Et historisk høyt estimat for en bestand med historisk stor utbredelse, sier forsker Leif Nøttes...

Smakebit av økosystemtoktet 26 Aug 2013 | 09:13 pm

Høstens økosystemtokt er i gang. Skoleelevene Regine M. Blickfeldt og Anna Maria Pleym har fått en smakebit av det som foregår under toktet.

Smakebit av økosystemtoktet 26 Aug 2013 | 04:35 pm

Høstens økosystemtokt er i gang. Skoleelevene Regine M. Blickfeldt og Anna Maria Pleym har fått en smakebit av det som foregår under toktet.

Følgjer lusa med straumen 21 Aug 2013 | 04:47 pm

Ingrid Askeland Johnsen tar lakselusa til scenen 19. september. Oseanografen er Havforskingsinstituttet sin kandidat til årets forskar grand prix.

Forsiktig framgang i Norskehavet 20 Aug 2013 | 01:14 pm

Dyreplanktonmengda er sakte på veg opp frå botnnivået i 2009, og nedgangen i sildebestanden er bremsa. Forskarane ser nokre lyspunkt i Norskehavet.

Uønsket østersrev i Vestfold 19 Aug 2013 | 12:37 pm

Havforskningsinstituttet har i flere år overvåket fem steder her i landet der Stillehavsøstersen er funnet. To av dem er i Aust-Agder, mens tre er i Vestfold. I forrige uke fant forskerne Torjan Bodvi...

MAREANO-tokt foran skjema 18 Aug 2013 | 07:37 pm

Toktdagbok: Fint vær har gjort at MAREANO-toktet nå ligger foran skjema, og alle stasjoner som var planlagt å få gjort på dette toktet er ferdige. ”G.O. Sars” har derfor satt kursen til kysten av Finn...

Globalisering av havforvaltningen? 16 Aug 2013 | 04:13 pm

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 16. august: Havrettsutviklingen frem til 1980-tallet vektla kyststatene rolle i forvaltningen av havene og ressursene der. De siste par tiårene har vi sett et økende an...

Kulturlandskap under vatn 16 Aug 2013 | 02:48 pm

-All matproduksjon har eit fotavtrykk, anten den skjer i sjø eller på land, seier forskar Vivian Husa. Ho studerer livet på fjordbotnen under oppdrettsanlegg og i området rundt.

Hvem passer best i merden – sjenert eller modig laks? 15 Aug 2013 | 06:17 pm

Kunnskap om personligheten til laksen kan gjøre det lettere å legge til rette for økt fiskevelferd i merdene.

Related Keywords:

imr, flying fish, g o sars, sakurai imr, rolf hetlelid olsen, fiske m brisling, harald loeng www.imr.no, genimpact factor 200, g.o.sars, økosystem tidlig vår

Recently parsed news:

Recent searches: