Itumentor - itumentor.no - Itumentor » Page not found

Latest News:

Skolementor 14 Oct 2010 | 07:08 pm

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skolens utviklingsplaner og strategier styrkes med ta...

Skolementor bm 14 Oct 2010 | 12:08 pm

Skolementor er en ressurs for refleksjon og skoleutvikling som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. Ved å bruke Skolementor kan skolens utviklingsplaner og strategier styrkes med ta...

Recently parsed news:

Recent searches: