Iust - physicslabs.iust.ac.ir

Latest News:

آزمایش ۱۶ : بررسی پایستگی تکانۀ زاویه ای 22 Oct 2011 | 08:40 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۵ : حرکت تقدیمی ژیروسکوپ 22 Oct 2011 | 08:39 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۴ : برخورد و پایستگی تکانۀ خطی 22 Oct 2011 | 08:38 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۳ : بررسی حرکت نوسانی آونگ مرکب 22 Oct 2011 | 08:38 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۲ : بررسی قوانین بویل ماریوت و آمونتون 22 Oct 2011 | 08:35 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۱ : اثر ژول 22 Oct 2011 | 08:34 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۱۰ : ظرفیت گرمائی ویژه و گرمای نهان ذوب اجسام 22 Oct 2011 | 08:33 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۹ : رسانش گرمائی 22 Oct 2011 | 08:29 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۸ : اصطکاک 22 Oct 2011 | 08:27 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای این آزمایش اینجاادامه مطلب ...

آزمایش ۷ : بررسی اصل پایستگی انرژی مکانیکی در حرکت دورانی 22 Oct 2011 | 08:25 am

  برای دریافت پی دی اف مربوط به این آزمایش اینجا کلیک کنید برای دریافت ویدیوی راهنمای ۱ این آزمایشادامه مطلب ...

Recently parsed news:

Recent searches: