Ivarjohansen - ivarjohansen.no - Ivar Johansens blogg

Latest News:

Tøyen-opprustningen: Nå begynner det å skje ting 27 Aug 2013 | 10:53 am

En særs viktig konsekvens av at SV løste floken med lokalisering av Munchmuseet var at vi fikk til en omfattende pakke for opprustning i bydel Gamle Oslo, og særlig Tøyen-området:styrking av Tøyen sko...

Ila hybelhus: Selges og de rusavhengige mister 58 akuttplasser 27 Aug 2013 | 04:26 am

Byrådet fikk det travelt etter at jeg på søndag omtalte stengningen av Kafe Trappa, og i går slapp de katta ut av sekken: Byrådet stenger ikke bare dette væretilbudet, de vil selge hele gården og nedl...

Tore Linnè Eriksen: Rødgrønt, grønt eller rødt? 26 Aug 2013 | 04:45 am

"Et minstekrav å starte med når jeg skal avlegge stemme, er at jeg er 100 prosent sikker på at den går til et parti som har et klart standpunkt i spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Her slår MDG lag me...

Rusavhengige: Cafe Trappa stenger dørene 25 Aug 2013 | 04:06 am

Værestedet Cafe Trappa har over lengre tid vært et lavterskeltilbud for rusavhengige i tilknytning til Ila Hybelhus på Alexander Kiellands plass. Her har rusavhengige i årevis kommet for et gratis mål...

Oslosykehjemmene: Lav grunnbemanning i forhold til landet forøvrig 24 Aug 2013 | 04:51 am

Altfor ofte er det kriseoppslag i media på sykehjemsbeboere som er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Eksemplene er ofte hentet fra Oslo. Ansatte ved Oslosykehjemmene yter en formidabel innsats og kval...

Dropp Oslo-OL og bruk milliardene på velferd, skole og samferdsel 23 Aug 2013 | 04:47 am

I Oslo bystyre har vi fra SVs side stemt nei til at Oslo skal søke om vinter-OL i 2022, og jeg mener det er klokt at folk stemmer nei ved folkeavstemningen ut fra særlig 3 grunner: - Fest og gøy er t...

Oslobarnehagene: Foreldreengasjement nytter 22 Aug 2013 | 04:51 am

Foreldregruppa for Oslobarnehagene gjesteblogger, og skriver blant annet: Barnehageåret 2012-2013 har vist at det er viktig at foreldre engasjerer seg for barna våre. Dette har gitt flere suksesshist...

Kvalitetskrav i Oslo kommunes pleie- og omsorgstjenester 21 Aug 2013 | 04:22 am

Byrådet avgir i morgen et viktig dokument, med masser av ord, men treffer den i forhold til den virkelighet brukere og ansatte daglig møter? Byrådet selv skriver: "Byrådets mål er at Oslo skal være e...

Barnehager: Privatisering gir dårligere kvalitet 20 Aug 2013 | 03:27 pm

Utdanningsforbundet Oslo, Fagforbundet i Oslo og LO i Oslo frykter at kvaliteten i barnehagene i Oslo blir dårligere med den privatiseringen av barnehagene byrådet nå starter. En ny rapport fra De Fa...

Botilbud til utviklingshemmede: Byrådet sjekker kvaliteten 20 Aug 2013 | 04:36 am

Dette er resultat av en henvendelse jeg sendte fram til Byrådet på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger fra pårørende og ansatte i bydelenes heldøgns bo- og omsorgstilbud til psykisk utviklingshemmed...

Recently parsed news:

Recent searches: