Janan - janan.eu - جانان

Latest News:

رباعی از مولانا 16 Jul 2013 | 06:18 pm

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود جوینده عشق بی‌عدد خواهد بود فردا که قیامت آشکارا گردد هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود

خرد | جملات قصار از کنفوسیوس 5 May 2013 | 04:31 pm

از سه راه خرد آموخته می شود؛ از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛ از طریق تقلید که راحتترین راه است؛ و از طریق تجربه که تبخ ترین است.

مقام رضا | حکایت 4 May 2013 | 08:04 pm

موسی به پروردگار عرض کرد می خواهم یکی از بندگان خوب و برگزیده شما را ببیندم ؛ خطاب آب به صحرا برو آنجا مردی کشاورز از خوبان درگاه ماست ؛ حضرت به دشتی رسید و مردی مشغول به کشاورزی دید… Read more ›

حفظ موقعیت | داستان کوتاه 4 May 2013 | 07:53 pm

مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت . خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود. مسافر فریاد زد : هی، خانه ات آتش گرفته است! مرد… Read more ›

نیایش واقعی | جملات قصار از گاندی 2 May 2013 | 05:49 pm

شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران از سر است که به نیایش خم شده باشد.

جانان | شعر از هاتف 19 Apr 2013 | 06:51 pm

جان به جانان کی رسد جانان کجا و جان کجا ذره است این، آفتاب است، آن کجا و این کجا دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه‌ای ورنه پای ما کجا وین راه بی‌پایان کجا ترک جان گفتم نهادم پا به صحرای طلب تا در آن وا...

شادباش نوروز ۹۲ 19 Mar 2013 | 07:06 am

درود؛ سایت جانان فرارسیدن بهار طبیعت را به همه خوانندگان عزیز، تبریک و شادباش می گوید. امید است که سالی زیبا، سرشار از بهروزی و خجستگی فراروی همه شما عزیزان باشد. با تشکر، جانان. همچنین بخوانید:سال نو...

بزرگی | جملات قصار از شری ماتاجی 12 Mar 2013 | 10:33 am

بزرگی و عظمت، در فروتنی و شیرینی است. همچنین بخوانید:عظمت خلقت | جملات قصار از نیوتن وقار و بزرگی | جملات قصار از کنفوسیوس عشق و حقیقت | جملات قصار از شری ماتاجی سرچشمه عشق | جملات قصار از شری ماتاجی ...

مادر زمین | جملات قصار از شری ماتاجی 5 Mar 2013 | 06:28 pm

اگر ندانیم چگونه به مادر زمین احترام گذاریم، نخواهیم دانست چگونه به خود احترام گذاریم. همچنین بخوانید:عشق و حقیقت | جملات قصار از شری ماتاجی سرچشمه عشق | جملات قصار از شری ماتاجی خرد و زمان حال | جملا...

جملات بزرگان | بودا 1 Mar 2013 | 03:43 am

از بودا پرسیدند، از این همه مراقبه چه بدست آوردی؟ جواب داد: “هیچ!” اما بعضی چیزها را از دست دادم: خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از پیری و مرگ. همچنین بخوانید:اندیشه پاک | جملات ...

Related Keywords:

جملات زیبا, جملات قصار, جملات زیبا از بزرگان, گوگل وب مستر, آموزش یوگا, زندگی نامه حافظ, دانلود يوگا, آموزرش یوگا, زندگینامه حافظ شیرازی, جملات قصار زیبا

Recently parsed news:

Recent searches: