Konkursi - konkursi.ba

General Information:

Latest News:

Stručni saradnik-prevodilac 23 Jul 2012 | 08:00 am

Sarajevo, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/0...

Developer / IT Supporter Searched 23 Jul 2012 | 08:00 am

Glamocani (Banja Luka), Datamatics d.o.o For our office in Glamocani (near Banja Luka) we are searching for some IT Professional who can manage all IT related tasks and also will support us in our ...

Službenik za poslovanje sa srednjim preduzećima 23 Jul 2012 | 08:00 am

Mostar, Javno Informisanje ProCredit grupaciju čini 21 finansijska institucija, a  usmjerena je ka pružanju usluga odgovornog bankarstva vrlo malim, malim i srednjim preduzećima u ekonomijama u ...

Nastavnik (sva zvanja) za predmete : Osnove energetike, Obnovljivi izvori energije, Tehnologije obnovljivih izvora energije, Zaštita zraka, Ekonomika ... 22 Jul 2012 | 08:00 am

Sarajevo, Javno Informisanje UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU KONKURS za izbor u akademsko zvanje 1. Nastavnik (sva zvanja)  za oblast : "Odbrambene tehnologije"       ...

Viši asistent za oblasti:Energetika opšta, Procesno, energetsko i procesno inžinjerstvo 22 Jul 2012 | 08:00 am

Sarajevo, Javno Informisanje UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU KONKURS za izbor u akademsko zvanje 1. Nastavnik (sva zvanja)  za oblast : "Odbrambene tehnologije"       ...

Stručni savjetnik za normativnu djelatnost i upravni postupak u Sektoru kulture, sporta i informisanja 22 Jul 2012 | 08:00 am

Mostar, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu čl. 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), ...

Stručni savjetnik za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, mlade i informisanje 22 Jul 2012 | 08:00 am

Živinice, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67...

Stručni savjetnik za obrazovanje, zdravstvo, kulturu, mlade i informisanje 22 Jul 2012 | 08:00 am

Živinice, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67...

Stručni saradnik za pravne poslove u Stručnoj službi Općinskog načelnika 22 Jul 2012 | 08:00 am

Živinice, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67...

Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga - zemljišno-knjižni referent 22 Jul 2012 | 08:00 am

Sarajevo, Agencija za državnu službu FBiH Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/0...

Related Keywords:

posao, konkursi za posao, konkursi, konkursi.ba, konkursi ba, viši referent mup ks, posao promotor, tondach konkurs, r time d.o.o rajlovačka cesta 41, itg d.o.o. hifzi bjelavca 3 stup

Recently parsed news:

Recent searches: