Korkma - korkma.net

Latest News:

Cinler Anlatıyor – Marid Nedir, Kimdir? 26 Aug 2013 | 12:30 pm

Bu video “Korkma.net” ekibi tarafında kayıt altına alınmıştır. Olay ve kişiler tamamen gerçektir. Videoda insan bedenindeki bir “cin” Marid hakkında bilgi vermektedir.

Cinler Anlatıyor – Kulyas Cinleri Nedir, Kimdir? 23 Aug 2013 | 05:03 pm

Kulyas cinleri, cinler arasında, İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nın en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler.. Bu video “Korkma.net” ekibi tarafında kayıt altına alınmıştır. Olay v...

Cinlerle İlgili Efsaneler Serisi 7 20 Aug 2013 | 01:24 pm

Efsane 1: Bir Cinin Doğumu İlçemiz nüfusunun 2000 civarında olduğu günlerde, “cinlerin miri” Mir Osman’ın karısının doğumu gündeme gelmis. Cinler, periler ne yapmıslarsa kadının doğumunu gerçeklestire...

Cinlerle İlgili Bazı Hadisler 17 Aug 2013 | 11:05 am

Hz. Rasûlullâh Aleyhisselâm’dan naklolunan iki hadisi inceleyelim: “O sırada Cinler, semâdan haberler alamaz olmuşlardı… Ve çıkmak istedikçe de üzerlerine şihablar salınır olmuştu… Bunun üzerine içler...

Cinlerle İlgili Efsaneler Serisi 6 14 Aug 2013 | 01:13 pm

Efsane 1: Cinlerin Düğünü 2 Eskiden bir köyde mezarlığın bekçisi bir gece mezarlıktan sarkı ve çalgı sesleri duymus. Cinlerin mezarlıkta düğün yaptığını anlayan bekçi çok korkmus ve ne yapacağını sası...

Cin Ne Demektir? Kelime Anlamı Nedir? 13 Aug 2013 | 01:29 pm

Cin terimi c n n kök harflerinden türemiş bir kelimedir. Bu harflerden türeyen hemen tüm kelimelerin anlamı örtme, gizleme-gizlenme, kapanma, dolayısıyla görünmeme, gözden uzak olma anlamları üzerinde...

Cinlerin Farklı Kılıklara Girerek İnsanları Kandırması 12 Aug 2013 | 01:25 pm

Bu tip aldatmalar genelde bir kişinin uyutulması (transa geçirilmesi) sonunda o Cinin; − Ben Mevlâna’nın ruhuyum!!! − Ben ………. babayım!!! Şeklinde kendisini tanıtarak orada bulunan kişilerle bağlantıy...

Cinleri İnkar Etmek 11 Aug 2013 | 06:03 pm

CİNLER, Kurân’da birçok yerde uzun uzun anlatılmakta, insanlara yaptıkları ve yapmak istedikleri detaylarıyla açıklanmaktadır… Kur’ân-ı Kerîm’in bu âyetlerini kabul etmemek ise KURÂN’ı inkâr anlamını ...

Cinler Anlatıyor – Cinler Kimlerin Şekline Girebilir? 9 Aug 2013 | 01:56 pm

Cinlerin kendi dilinden kayıt altına alınmış bir videodur. İnsan bedenindeki bir cin kendi ırkı hakkında bazı bilgiler vermektedir. Cinler kimlerin kılığına girebilir ve kimlerin kılığına giremezler? ...

Hârût ve Mârût Kimdir? 7 Aug 2013 | 12:26 pm

Hârût Ve Mârût Kimlerdi? Kur’an’ın ifadesine göre, ‘sihir yapmakla küfre düşen şey­tanlar insanlara büyüyü ve Babil’deki iki meleğe Hârût ve Mârût’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek, kendi...

Recently parsed news:

Recent searches: