Kr-vysocina - mladez.kr-vysocina.cz - Kraj Vysočina

Latest News:

Zápis ze zasedání Rady Kraje Vysočina č. 26/2013 27 Aug 2013 | 06:40 pm

13. srpen 2013

Kraj Vysočina řeší ochranu obojživelníků u Panského rybníka 27 Aug 2013 | 05:52 pm

Kraj Vysočina připravuje projekt do Operačního programu Životní prostředí na ochranu zvláště chráněných druhů obojživelníků. Projekt spočívá ve vybudování trvalé zábrany na silnici II/351 mezi Kamenic...

Krajské školy v Havlíčkově Brodě šetří energii 27 Aug 2013 | 05:47 pm

Dlouhodobý a finančně náročný projekt Kraje Vysočina s názvem „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“ má v roce 2013 pokračování ve školách v Havlíčkově Brodě. V letošním roce proběh...

Primář, primářka radiodiagnostického oddělení 27 Aug 2013 | 05:27 pm

Termín podání přihlášek: do 20.10.2013. Osobní pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat dne 23.10.2013 od 13.00 hod. Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte poštou nebo doručte...

zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci 27 Aug 2013 | 03:49 pm

Revize Operačního programu Doprava 2007 - 2013

Galerie v Havlíčkově Brodě připomene tvorbu Ladislava Čepeláka 27 Aug 2013 | 02:06 pm

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila na babí léto překvapení v podobě výstavy průřezu celoživotního díla předního českého grafika Ladislava Čepeláka, který by příští rok oslavil 90. ...

26. 8. 2013 27 Aug 2013 | 12:28 pm

Related Keywords:

dopravní informace, dopravní info, kraj vysočina, Vysočina, kramerius, fond vysočiny, vysocina, kraj vysocina, vysočina kraj, podpisový vzor

Recently parsed news:

Recent searches: