Learn-english - learn-english.ir

General Information:

Latest News:

مجموعه 15 بازی حافظه برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان 6 Jul 2012 | 11:16 pm

مجموعه 15 بازی حافظه برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان : عنوان بازی بازی آموزشی برای کودکان و زبان آموزان نوپا : سطح آموزشی : توضیحات کوتاه با درگیر کردن زبان آموز با فعالیت هایی که برای وی جنبه ...

مجموعه 15 بازی حافظه برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان 6 Jul 2012 | 11:16 pm

مجموعه 15 بازی حافظه برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان : عنوان بازی بازی آموزشی برای کودکان و زبان آموزان نوپا : سطح آموزشی : توضیحات کوتاه با درگیر کردن زبان آموز با فعالیت هایی که برای وی جنبه ...

Speak English like an American 2 Jul 2012 | 05:20 am

Speak English like an American : عنوان انگلیسی بسته ی آموزش زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی : عنوان فارسی کتاب های اصطلاحات و عبارات انگلیسی : طبقه بندی : توضیحات کوتاه 25 درس شنیداری + کتاب الکت...

مرگ 90 درصد زبان ها 5 May 2012 | 08:25 pm

مرگ 90 درصد زبان ها زبان‌شناس آلمانی: طی چند سال آینده 90 درصد زبان‌ها می‌میرند خبرگزاری فارس: یك زبان‌شناس آلمانی می‌گوید: زبان چینی تنها زبانی است كه بیش‌ترین كاربر را دارد، ولی تا سه نسل آینده بی...

ABC 4 Kids Workshop 3 Apr 2012 | 08:55 am

ABC 4 Kids : عنوان بازی زبان انگلیسی راهنمایی : سطح آموزشی : توضیحات کوتاه هدف نرم افزار حاضر، آموزش حروف زبان انگلیسی است. این نرم افزار حروف زبان انگلیسی را با روشی کاربردی و آسان به نوآموزان ز...

Recently parsed news:

Recent searches: