Lebibyalkin - lebibyalkin.com.tr - Lebib Yalkin Tüm Mevzuat Değişiklikleri

Latest News:

Geçici Ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68) Yayımlandı 27 Aug 2013 | 05:00 am

7.8.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere; sınır kapılarımızdan giriş ve ç...

Şekerbank T.A.Ş. Hk. BDDK Kararı Yaymılandı 27 Aug 2013 | 05:00 am

27.8.2013 tarihli Resmi Gazete'de Şekerbank T.A.Ş. ile ilgili BDDK Kararı yayımlandı.

T.C. - Slovakya Yatırımların Teşviki Anlaşması Yayımlandı 27 Aug 2013 | 05:00 am

24.8.2013 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma yayımlandı.

Tüketici İlişkileri Koord. Gör. Hk. BDDK Kararı Yayımlandı 27 Aug 2013 | 05:00 am

27.8.2013 tarihli Resmi Gazete'de bankalarca tüketici ilişkileri koordinasyon görevlisi atanması hakkında usul ve esaslar yayımlandı

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelikte Dğeişiklik Yapıldı. 23 Aug 2013 | 05:00 am

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelikte Dğeişiklik Yapıldı.

İthalatta Korunma Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. (No: 2013/7) 23 Aug 2013 | 05:00 am

İthalatta Korunma Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı. (No: 2013/7)

Haberleşme, Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hk. Yönetmelik yayımlandı. 23 Aug 2013 | 05:00 am

Haberleşme, Seyrüsefer Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hk. Yönetmelik yayımlandı.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hk. Yönetmelik yayımlandı. 23 Aug 2013 | 05:00 am

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hk. Yönetmelik yayımlandı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 s. Tebliğ'de Değişiklik yapıldı. 23 Aug 2013 | 05:00 am

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8 s. Tebliğ'de Değişiklik yapıldı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik yapıldı. 23 Aug 2013 | 05:00 am

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik yapıldı.

Related Keywords:

gazete 5, lebib yalkın, mevbank, mustafa yalkın, kıdem tazminatı tavanı 2011, lebib yalkın yayımları ve basım İşleri a.Ş., mevzuat yayınları, lebib üfe, ymm imzalatma sınırı

Recently parsed news:

Recent searches: