Mikc - mikc.bg

General Information:

Latest News:

Национална програма за младежта е отворена за кандидатстване с проектни предложения 12 Apr 2012 | 10:27 pm

Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" отвори Национална програма за младежта по следните подпрограми: Подпрограма 1 "Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантск...

Обучение за младежки работници в България през м. юни, срок за кандидатстване - 13.04.2012 г. 8 Mar 2012 | 03:21 am

Фокусът е поставен върху подобряването на уменията на младежки работници и лидери при работата в различните култури в Средиземноморския регион. Цялата информация и как да кандидатствате ще намерите т...

Обучение за принципите на демокрацията във Финландия през м. април, срок за кандидатстване - 13.03.2012 г. 8 Mar 2012 | 03:19 am

FINDING DEMO има за цел да представи по лесен и достъпен за младите хора начин принципите на демокрацията. Цялата информация и как да кандидатствате ще намерите тук - http://youthbg.info/bg/trainings...

Обучение за европейско гражданство в Хърватска през м. юни, срок за кандидатстване - 01.04.2012 г. 8 Mar 2012 | 03:18 am

Задачата на курса е да подпомага професионалното развитие на младежките работници и младежките лидери чрез разширяване на критичното им разбиране за европейското гражданство. Цялата информация за обу...

Как да ползваме безопасно Интернет? 8 Mar 2012 | 03:11 am

Едва ли някой може да си представи съвременния свят без Интернет. Световната мрежа се превърна в ежедневна среда за комуникация, работа, бизнес и развлечение. Младите поколения от все по-ранна възрас...

Конкурс за изработка на лого по Национална програма за младежта (2011-2015) 19 Jan 2012 | 12:13 am

Информация за Национална програма за младежта (2011-2015). Национална програма за младежта (2011 – 2015) е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Програмата...

Обява за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежка 2011-2015, Подпрограма 1 17 Nov 2011 | 11:16 pm

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" на основание чл. 8, ал. 3 от Наредба № 4 от 03.09.2011 г. за условията и реда за фин...

МОМН предостави за обсъждане проект на Закон за младежта 4 Nov 2011 | 12:26 am

Министерството на образованието, младежта и науката публикува на страницата си за обществено обсъждане проект на Закон за младежта. Със закона се цели преодоляването на основните предизвикателства пре...

Младите европейци обичат чужди езици 3 Nov 2011 | 10:25 pm

"Младите Европейци Обичат Чужди Езици" е европейски проект, който получи Наградата на ЕС за иновативен принос в чуждоезиковото обучение на младите хора - http://www.yell-project.eu/bg/home-bg "Най-до...

Обява за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежка 2011-2015, Подпрограма 1 27 Oct 2011 | 08:00 pm

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА и НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" на основание чл. 8, ал. 3 от Наредба № 4 от 03.09.2011 г. за условията и реда за фин...

Related Keywords:

маршрутки софия, nota po nota, elnics televiziq, танци софия, микц, НОТА ПО НОТА, "youth week of electronic media", www.fumicollege.bg, delqn gabrovo, street fest варна 2009

Recently parsed news:

Recent searches: