Mila - mila.fm - קהילות גל"צ

Latest News:

בעניין: ה"מרגלים" המסתערבים 27 Aug 2013 | 02:55 pm

יותר מדי מוסר הורג את המוסרי , ההבדל בין התרופה והרעל הוא רק המינון ..

בעניין: מייל תלונה על המגיש אברי גלעד, סוף דבר?? 27 Aug 2013 | 01:57 pm

כל הכבוד על התשובה וסיום דיון!!! אברי גלעד וכל מגישי התוכנת "המילה האחרונה" פשוט מעולה בחוש ההומור, רצינות והגשת תוכנית בצורה מענינת. הם מסוג האנשים שצריכים לעמוד בראשי עיריות, ממשלות, אירגונים גדולים...

ה"מרגלים" המסתערבים 27 Aug 2013 | 01:50 pm

נא הביאו בחשבון כי פעולה נגד הטרור במסווה פלשתיני אינה בהכרח בעיה מוסרית.[ אפשר להתערות בחברה הפלשתינית, להזדהות עם צרכיה - ולהבין כי הטרור נגד ישראל אינו אינטרס אמיתי שלה, אלא אסון שהומט על הציבור הפ...

שנת הלימודים תשע"ד 27 Aug 2013 | 01:11 pm

לאברי וג'קי בוקר טוב, אברי אני שמחה שחסנת את ילדתך , נכדיי התחסנו שבוע שעבר בבית שטראוס תל אביב. אברי בתך לא הולכת למעון , נכדי בן ה-8 חודשים הלך היום למעון ונכדיי הגדולים לגנים. המתח בסוריה הלך ו.....

בעניין: לאברי ,בעלי חיים לצד : נושא סוריה והטבח הכימי 27 Aug 2013 | 11:04 am

לא כל דבר לגיטימי, לא לכל דבר יש זכות קיום. ארגוני הטרור אינם לגיטימיים, אין להם זכות קיום. לחמאס אין זכות קיום, לאל-קאעידה אין זכות קיום, לבן לאדן לא היה זכות קיום. לרעל בו הרעילו את הילדים בסוריה, ב...

בעניין: שידורינו באינטרנט 27 Aug 2013 | 12:53 am

אכן, השידור נפסק פתאום. אי אפשר לשמוע דרך רדיו אינטרנט. הפסקתפ סטרימינג הרגיל? או שיש כתובת חדשה שאפשר לעדכן בנגן??

בעניין: לאברי ,בעלי חיים לצד : נושא סוריה והטבח הכימי 26 Aug 2013 | 11:22 pm

אני כתבתי בשרשור הזה: "צריך לקרוא לילד בשמו: מדובר בשמוק שקרן חסר בושה לדבר איתו זה לתת לגיטימציה לדבריו הגזעניים האנטישמיים כבר היו כאלה והם עזבו את הפורום. זה מה שצריך" ומישהו כתב תחת אותו כינוי: ...

בעניין: לאברי ,בעלי חיים לצד : נושא סוריה והטבח הכימי 26 Aug 2013 | 11:10 pm

"בוס": "אני רואה שבאתר חביב זה, מוצמד לאקרוסטיכוס כינוי אחר שמתחיל בש' והנה, הוא מוכיח שוב כמה הכינוי החדש הולם אותו" השמוק: "בדקתי במילון, ש"שמוק" זה לא "שקרן" לכן אתה משקר במצח נחושה כשאתה מפרש את ....

בעניין: לאברי ,בעלי חיים לצד : נושא סוריה והטבח הכימי 26 Aug 2013 | 10:11 pm

שטרן מדבר באופן ישר , הלשון הנקייה לא המומחיות שלו .. האמת היא האמת , עטופה או לא באריזה הולמת .. ברור שזרקו אותו בגלל הדעות שלו . השמאל אינו סובל שיגדירו אותו במדויק ..אקרוסטיכוס הוא ההגדרה הנכונה בי...

בעניין: לאברי ,בעלי חיים לצד : נושא סוריה והטבח הכימי 26 Aug 2013 | 09:44 pm

חרמות לא טובות לקארמה ולטעמי, יש להשתמש בהם רק במקרים בהם יש לכך סיבה מובהקת. אפילו את שטרן לא היה צריך להדיר בצורה כזו, אם כי אני יכול להבין שקשה לשאת מטרד אובססיבי שכזה. לא בגלל דעותיו, אלא בגין אופ...

Related Keywords:

ג'קי אח גדול, משרד החוץ משכורת, מילה האחרונה גלץ facebook, מילה האחרונה גלץ, בית במושב מרחביה, ג'ומליה, חניוקים, חזקוש, המילה האחרונה אברי גלעד, המילה האחרונה אברי גלעד אימייל

Recently parsed news:

Recent searches: