Mk-projekt - mk-projekt.si - MK Projekt

Latest News:

Javni razpis 2013 – SREDNJI in VELIKI projekti v okviru programa EGP in NFM 7 Jun 2013 | 12:10 pm

Predmet in namen programa: V okviru finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2014-2020, je bilo vzpostavljeno posebno programsko področje, namenjeno podpori nevladnim or...

Program MEDIA 2007 7 Jun 2013 | 12:07 pm

Predmet poziva: Program MEDIA je program Evropske unije z dvema glavnima ciljema: - izboljšati konkurenčnost evropskega filma, televizije in novih medijskih industrij; - izboljšati mednarodni obtok...

Javni razpis MEDIA 2007: Razpis za zbiranje predlogov – Razvoj, distribucija,promocija in usposabljanje - i2i Audiovisual 7 Jun 2013 | 12:03 pm

Namen razpisa: Namen te podpore je olajšati neodvisnim evropskim producentskim podjetjem dostop do financiranja s strani finančnih institucij s sofinanciranjem dela stroškov po naslednjih postavkah: ...

Javni razpis »PROGRESS Gender Equality - Action grants 2013« 6 Jun 2013 | 04:31 pm

Predmet in namen razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa Progress objavil javni razpis, namenjen podpori organizacijam civilne družbe in...

EU podpora industrijskemu in kulturnemu turizmu 31 May 2013 | 04:48 pm

Predmet in namen razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo je objavil javni razpis, namenjen podpori nadnacionalnega sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev na p...

SCOPES – Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland 2013 – 2016 31 May 2013 | 03:07 pm

Predmet razpisa: Švicarska znanstvena fundacija SNSF, Oddelek za mednarodno sodelovanje ter Direkcija za razvoj in sodelovanje DEZA objavljata razpis programa “SCOPES – Scientific cooperation between...

Javni razpis za podporo krepitve in spodbujanje trajnostnih čezmejnih tematskih turističnih proizvodov 70-G-ENT-CIP-13-B-N03S04 31 May 2013 | 02:56 pm

Predmet razpisa: Evropska komisija, oddelek za podjetništvo in industrijo je objavila nov javni razpis za podporo krepitve in spodbujanje trajnostnih čezmejnih tematskih turističnih proizvodov. Podpr...

JR za zbiranje predlogov EAC/S03/13 - Pripravljalni ukrep: evropsko partnerstvo za šport 28 May 2013 | 01:36 pm

Predmet in namen razpisa: Razpis za zbiranje predlogov bo podprl nadnacionalne projekte javnih organov ali neprofitnih organizacij, da se opredelijo in preskusijo primerna omrežja in dobre prakse v š...

Program ERASMUS for Young Entrepreneurs – razpis za zbiranje predlogov 28 May 2013 | 01:19 pm

Predmet in namen razpisa: V okviru programa ERASMUS for Young Entrepreneurs je objavljenj javni razpis, katerega namen je novim podjetnikom iz sodelujočih držav omogočiti bogatenje izkušenj, učenje i...

Program Mladi v akciji: Akcija 4.5. – Podpiranje dejavnosti obveščanja mladih in akterjev na področju mladinskega dela in mladinskih organizacij 28 May 2013 | 01:13 pm

Predmet in namen razpisa: Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je podpreti projekte spodbujanja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti evropske razsežnosti, ki so namenjeni mladim in mladin...

Related Keywords:

mk, nepovratna sredstva, obmejni projekti razpis, mk projekt, nepovratna sredstva eu za turizem, nepovratna sredstva za podjetja, norveški finančni mehanizem, nepovratne sredstva, javni razpis za kapitalske naložbe, projektne ideje

Recently parsed news:

Recent searches: