Mojaniderlandia - mojaniderlandia.pl - Wieści Polonijne

Latest News:

Śmiertelnie niebezpieczne żarówki Philipsa 26 Aug 2013 | 05:48 pm

Holenderski koncern przyznał się do wyprodukowania żarówek, która mogą być niebezpieczne dla życia i zdrowia ich użytkowników.

Holendrzy mistrzami świata 22 Aug 2013 | 03:25 pm

fot. Martyna Pędzisz W niedzielę, 18 sierpnia w angielskim Swingfield odbył się finał Drużynowych Mistrzostw Świata na żużlowym długim torze.

Artyści rzeźbią Willema-Alexandra 21 Aug 2013 | 03:39 pm

Do 17 wrzeÅ›nia amsterdamscy artyÅ›ci mogÄ… nadsyÅ‚ać swoje propozycje wizerunku króla Willema-Alexandra, który stanąć ma w miejskim ratuszu. PomysÅ‚odawcÄ… konkursu jest Marja Ruigrok z VVD (Volks...

Holandia znowu narzeka na pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej 20 Aug 2013 | 02:34 pm

Ho­lan­dia znów na­rze­ka na pra­cow­ni­ków z Eu­ro­py Åšrod­ko­wo-Wschod­niej, któ­rzy - jej zda­niem - szko­dzÄ… ro­dzi­mym pra­cow­ni­kom, zwÅ‚asz­cza nisko kwa­li­fi­ko­wa­nym. Ale Komisja Europej...

Holenderskie uniwersytety na liście najlepszych na świecie 19 Aug 2013 | 04:20 pm

Uniwersytet w Utrechcie zajÄ…Å‚ 52. miejsce w Åšwiatowym Rankingu Uniwersytetów, który prowadzi uniwersytet Jia Tong z Szanghaju. To jednak nie jedyny przedstawiciel Holandii.

Złota generacja belgijskich piłkarzy 16 Aug 2013 | 04:27 pm

ZÅ‚ote pokolenie, nowa, Å›wietna generacja – od kilku miesiÄ™cy media nie majÄ… wÄ…tpliwoÅ›ci, że w Belgii niedawno powstaÅ‚a znakomicie prosperujÄ…ca fabryka piÅ‚karskich talentów. Ich drużyna naro...

Zundert- nowe Trappistenbier! 14 Aug 2013 | 07:32 pm

Już na poczÄ…tku jesieni smakosze piwa bÄ™dÄ… mieli okazjÄ™ wypróbować nowego holenderskiego piwa Trapistów. Mnisi z opactwa poÅ‚ożonego pomiÄ™dzy Zundert i Schijf, w prowincji Noord-Brabant, dekla...

Książęcy ślub już w październiku! 14 Aug 2013 | 05:43 pm

Od poniedziaÅ‚kowego przedpoÅ‚udnia znane sÄ… szczegóÅ‚y dotyczÄ…ce Å›lubu ksiÄ™cia Jaime’go de Bourbon de Parme, syna księżniczki Ireny, kuzyna panujÄ…cego obecnie króla Willema Alexandra i Viktóri...

Książe Johan Friso nie żyje! 13 Aug 2013 | 12:43 pm

PrzebywajÄ…cy od niedawna w Paleis Huis ten Bosch czterdziestoczteroletni mÅ‚odszy brat króla Willema Alexandra książe Johan Friso zmarÅ‚ w poniedziaÅ‚ek w skutek powikÅ‚aÅ„ powypadkowych.

Belgia: donosy na nadużywanie świadczeń socjalnych wkrótce przez internet 12 Aug 2013 | 01:53 pm

Pod koniec roku belgijski urzÄ…d ds. walki z nadużyciami Å›wiadczeÅ„ socjalnych (SIRS) ma uruchomić stronÄ™ internetowÄ…, za której poÅ›rednictwem bÄ™dzie można skÅ‚adać anonimowe donosy na wspóÅ‚...

Related Keywords:

google tłumacz, tłumacz google, tlumacz google, moja niderlandia, mojaniderlandia, zamach-slowo-tabu lukasz warzecha, mojaniderlandia.pl, niderlandia, tlumacz gogle, moja nederlandia

Recently parsed news:

Recent searches: