Mostafazizi - mostafazizi.net - 手相を無料診断!アナタの今年の運勢を徹底解析2015

Latest News:

رضا شاهِ «من و تو» و رضا شاهِ ما! 25 Aug 2013 | 04:07 am

این مطلب در نشریه خط صلح، شماره‌ی ۲۸ منتشر شده است. مارگارت تاچر وارونه حتما صاحب این تصویر را می‌شناسید او مارگارت تاچر است. تاچر در بین سرمایه‌داران به بانوی آهنین شهرت دارد اما کارگران انگلستان و...

دولت لب مرزی و میرزاده عشقی 13 Aug 2013 | 09:53 am

شنیدن نطق‌های مجلس در باره‌ی کلیات کابینه موجب تفرج خاطر شد پس از مدتی دوری از فضای حرف‌ها و بحث‌های داخل ایران. بامزه این بود که شعر و شاعری حرف اول را می‌زد چه در نطق‌ها و چه حتا در تذکرات آیین‌نامه...

ریاست جمهوری در حکومت ایران و تحولات آینده 12 Aug 2013 | 07:06 pm

روحانی و سایه‌های‌اش قدرتِ نهادی که مسولیت اجرایی کشور را به عهده دارد در تمام دنیا، کم‌ و بیش، محدود است اما نسبت به شرایط سیاسی کشورها و میزان قدرت سایر نهادهای حکومتی و رشد اقتصادِ مبتنی بر اقتصاد...

احمدی‌نژاد استثنا یا قاعده! 4 Aug 2013 | 09:49 pm

«بگذار مرده‌گان را مرده‌گان دفن کنند» (متی فصل هشتم آیه بیست و دوم) می‌خواهند از احمدی‌نژاد نکبتی استثنایی بسازند در بستر قاعده‌یی نیک، گویا محمود احمدی‌نژاد عوضی بوده است، تصادفی بوده است، از دوزخ ن...

این دیگر فقط «اعدام» نیست، سادیسم است! 26 Jul 2013 | 09:05 pm

هر چند خوشبختانه در بخش وسیعی از جهان «اعدام» یا به‌طور کلی از قوانین کنار گذاشته شده است و یا سال‌ها ست که اجرا نمی‌شود اما متاسفانه هنوز در بخشی از جهان «اعدام» وجود دارد. با این وجود «اعدام» در ایر...

قفل رهبری و کلید روحانی 3 Jul 2013 | 07:26 pm

داشتم به این قفل ستبر نظام و این کلید زپرتی جناب حسن روحانی فکر می‌کردم یاد شعری افتادم که پیرمرد خوش‌ذوقی شبی در ویلایی در کرج برای‌ام خواند و اکنون مصداق پیدا کرد برای سوراخ رهبری و کلید روحانی! می...

از بس که شیخ ما شیرینه، شیره را کشید وُ گفت: «جنس اینه!» 25 Jun 2013 | 11:14 pm

کار ما نقیضه کاری نیست اما گاه پنداری کاری جز این کاری نیست. لولیتا از سر سیب‌‌گم‌گشته‌گی و خوشی‌زیردل‌زده‌گی کارش به «شیخ» و «شیره» کشیده است و طنزی قلمی‌کرده در مذمت «رای‌ندهنده‌گان» گفتیم نقیضه‌یی ...

انتخابات آن‌ها و چه‌بایدکرد ما. 21 Jun 2013 | 05:29 pm

درباره‌ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و

ما وصله‌های ناجور! 20 Jun 2013 | 12:41 am

شعری حماسی در باب اعتراض.

پوپولیسم بنفش و جنبش سبز 14 Jun 2013 | 04:01 am

درباره‌ی جو پوپولیستی رای دهنده‌گان و شعبده‌ی حماسه‌ی سیاسی!

Recently parsed news:

Recent searches: