Mustafaoselmis - mustafaoselmis.com.tr - Mustafa ÖSELMİŞ

Latest News:

Yılbaşı Kutlamaları 26 Jul 2012 | 12:07 am

            Yılbaşı kutlamaları için haftalar öncesi milli, dini kimliğimizle bağdaşmayan şekilde hazırlıklar yapılıyor. Hristiyanların bayramı olan yılbaşı kutlanıyor. Her şeyden önce Kur’an’daki...

Hızır İlyas (Hıdırellez) 26 Jul 2012 | 12:07 am

A. HIZIR-İLYAS (HIDIRELLEZ) Hızır – İlyas’ın halk dilinde söylenişi Hıdırellez olarak ifade edilir. Efsaneye göre Ab-ı Hayattan içip ölümsüzleştiklerine inanılan iki kardeş olan Hızır ve İlyas ma...

İslam’ın Bid’at ve Hurafelere Bakışı 26 Jul 2012 | 12:06 am

Bid’at, Hz. Peygamber zamanında olmayan ve meşru görülmeyen bir iştir. Bid’at, sünnetin zıddıdır. İslâm Dini, Peygamberimiz zamanında kemale ermiştir. Cenab-ı Allah: “Bugün size dininizi tamamladı...

Fala Bakmak, Baktırmak 26 Jul 2012 | 12:05 am

Halkımız arasında yaygın olan hurafelerden biri de fala baktırmak, fal açmaktır. Çoğu, işi şakaya vurup hurafenin yaşanmasına neden oluyor. Fal ve falcılık gelecekten, gayb (bilinmeyen alemden), h...

Büyü Yapmak, Yaptırmak 26 Jul 2012 | 12:04 am

Sihir (büyü), üstü kapalı şey demektir. Bir şeyi olduğundan başka bir şeye çevirmek, bir şeye tesir etmek ve göz boyamak demektir. Büyü ile bazı güçlerden yardım alarak canlı cansız varlıklara etk...

Ruhlarla İlgili İnanç ve Düşünceler 26 Jul 2012 | 12:04 am

İlkel insanlarda olduğu gibi günümüzde de görülmeyen şeylere karşı merak fazla. Ruhla ilgili olan merak, tarih boyunca ölümsüzlük arzusu taşıyan insanı daha  da etkiliyor. İlkel insanlar, kötü ruhları...

Hurafelerin Yaşatılması 26 Jul 2012 | 12:03 am

               Din dışı olan hurafeler, dinden sayılıyor. Dinin emriymiş gibi yaşatılıyor. Bazı hurafeler var ki imanı zedeleyecek durumdadır. İman bir Kelime-i Tevhid ile kazanıldığı gibi bir söz...

Muska Yazmak – Muska Taşımak 26 Jul 2012 | 12:02 am

Muskanın kaynağı çok eskilere dayanır. Muska ve tılsımların kaynağı putperestliğin en eski şekli olan “FETİŞ”tir. Eski Mısır ve ilkel kavimlerde muska ve tılsımlar hayatın bir parçasıdır. Mese...

Nazar ve Nazarlık 26 Jul 2012 | 12:01 am

Tam olarak ilmi açıklaması yapılmamış olan nazar bazı insanların dikkatli bakışlarının bir şey, bir hayvan ya da bir insan üzerinde yoğunlaşması sonucu meydana gelen olumsuz etkiye denir. Beden ve...

Uğur ve Uğursuzluk Hurafeleri 26 Jul 2012 | 12:00 am

Birçok insan bazı şeylerin uğruna koşarken, bazı şeylerinde uğursuzluğundan kaçıyor. Akla gelmeyecek şeylerde uğur-uğursuzluk arıyor. Cenab-ı Allah’ın yarattığı şeylerde uğur-uğursuzluk olmaz. Uğu...

Recently parsed news:

Recent searches: