Mysurgery - mysurgery.bg

General Information:

Latest News:

Хипогонадизъм и метаболитен синдром 27 Jul 2013 | 05:32 pm

Метаболитният синдром (МС) е нарушение на метаболизма с постоянно нарастваща честота. За това решаваща роля играят свръхкалоричните храни, стилът на живот без физическа активност и генетичната предраз...

Хипогонадизъм и метаболитен синдром 27 Jul 2013 | 05:32 pm

Метаболитният синдром (МС) е нарушение на метаболизма с постоянно нарастваща честота. За това решаваща роля играят свръхкалоричните храни, стилът на живот без физическа активност и генетичната предраз...

Автоложна матриксно индуцирана хондрогенеза. Лечение на дефекти на хрущяла с AMIC 26 Jul 2013 | 05:23 pm

С нарастване на големината на дефекта уврежданията на хрущяла на коленната става увеличават значително риска от артроза, тъй като все още интактният хрущял е претоварен биомеханично. Тъй като това са ...

Автоложна матриксно индуцирана хондрогенеза. Лечение на дефекти на хрущяла с AMIC 26 Jul 2013 | 05:23 pm

С нарастване на големината на дефекта уврежданията на хрущяла на коленната става увеличават значително риска от артроза, тъй като все още интактният хрущял е претоварен биомеханично. Тъй като това са ...

Инсулин гларжин и рак - научно обосновано предупреждение или всяване на паника? 26 Jul 2013 | 01:15 pm

“Неправилното прилагане на научните методи и техните резултати може да причини големи вреди.” А. Пфюцнер1 [A. Pfützner], М. Ханефелд1 [M. Hanefeld], Т. Форст1 [T. Forst] На 30 юни 2009 г. в списанието...

Инсулин гларжин и рак - научно обосновано предупреждение или всяване на паника? 26 Jul 2013 | 01:15 pm

“Неправилното прилагане на научните методи и техните резултати може да причини големи вреди.” А. Пфюцнер1 [A. Pfützner], М. Ханефелд1 [M. Hanefeld], Т. Форст1 [T. Forst] На 30 юни 2009 г. в списанието...

Минимално инвазивен достъп: Отворът с размер на илик не е практичен 26 Jul 2013 | 12:43 pm

Тенденциите на минимално инвазивната хирургия за имплантиране на тазобедрени протези показват, че тук се засягат абсолютно положителни аспекти: по-малък достъп, по-щадящо засягане на залавните места н...

Минимално инвазивен достъп: Отворът с размер на илик не е практичен 26 Jul 2013 | 12:43 pm

Тенденциите на минимално инвазивната хирургия за имплантиране на тазобедрени протези показват, че тук се засягат абсолютно положителни аспекти: по-малък достъп, по-щадящо засягане на залавните места н...

Глобалният убиец 26 Jul 2013 | 12:33 pm

Алдостерон и високо АН Според доклад на СЗО от 2002 година в света около един милиард души са засегнати от високо артериално налягане (АН)1. В западните индустриални страни артериална хипертония се ср...

Глобалният убиец 26 Jul 2013 | 12:33 pm

Алдостерон и високо АН Според доклад на СЗО от 2002 година в света около един милиард души са засегнати от високо артериално налягане (АН)1. В западните индустриални страни артериална хипертония се ср...

Recently parsed news:

Recent searches: