Newmedia21 - newmedia21.eu - Newmedia21.eu

Latest News:

Телевизия „Евроком Царевец” – в търсене на регионална идентичност 26 Aug 2013 | 02:47 pm

Доц. д-р Христина Христова ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” Развитието на регионалните телевизии в България през първото и началото на второто десетилетие от новия век протича в мащабите на медийния прехо...

Социалните медии, гражданските мобилизации 19 Aug 2013 | 01:43 pm

Д-р Илия Вълков ФЖМК Проблемът, който анализира статията, са социалните мрежи като инструмент за стимулиране и създаване на граждански, протестни мобилизации. Вниманието е фокусирано към процесите въ...

Роль социальных институтов в формировании языковой культуры молодежи средствами издательской продукции (на примере деятельности библиотек Украины для ... 17 Aug 2013 | 02:45 pm

Екатерина Тышкевич Киевский университет имени Бориса Гринченка Новое время украинской независимости и интерес молодежи к украинской истории и языку побуждает к развитию изданий из-за популяризации соб...

Влияние на социалните мрежи върху комуникацията на организациите 12 Aug 2013 | 02:05 pm

Никола Вангелов Докторант, ФЖМК Целта на разработката е да изследва основните характеристики на дигиталните маркетингови комуникации (ДМК), техните предимства и недостатъци и как те спомагат за пренас...

Ерзац науката 5 Aug 2013 | 01:23 pm

Доц. д-р Милена Цветкова ФЖМК Тезата в статията е за необходимостта от засилен експертен контрол върху постъпващото съдържание в научните списания, за да бъде блокирано масовото разпространение на нен...

Сформирането на националната идентичност в комуникационното поле на културните стереотипи и предразсъдъци. Франсис Бейкън и идолите на духа 24 Jul 2013 | 06:22 pm

Венцислава Миндова Докторант, ФЖМК Българската национална идентичност[1] преживява различни кризи около своето сформиране. Нейният път е предшестван от трусове на идентитета, като най-уязвим става чов...

Комуникация и организационна идентичност на съвременния екологично отговорен бизнес за устойчиво развитие 17 Jul 2013 | 06:14 pm

Жечка Георгиева Докторант, ФЖМК Корпоративната култура и комуникациите представляват невидима ценност за всяка организация, която осъзнава ролята и значението на своето цялостно позитивно развитие. (8...

Организационна идентичност на организациите за защита на потребителите в България – отразена в четири национални всекидневника за периода 2007-2012 го... 8 Jul 2013 | 03:50 pm

Веселина Любенова Докторант, ФЖМК Консумацията на стоки и услуги в световен мащаб расте. Бързият темп на развитие на икономиките и глобалните пазари накара светът да обърне особено внимание на защитат...

Оформяне на нови културни идентичности от двете страни на желязната завеса (1945-1953). Фредрик Уъртъм и Богомил Райнов – следвоенни кръстоносци на це... 2 Jul 2013 | 02:49 pm

Антон Стайков Докторант, ФЖМК През 1945 година военната загуба на оста РО-БЕР-ТО разделя света на две политически половини. В променения културния контекст Европа се разделя с идентичнoстта си. В изто...

Институционалният ПР в България и анонимната администрация. Защо никой не иска да разговаря с призраци? 24 Jun 2013 | 07:22 pm

Доц. д-р Мила Серафимова Военна академия “Г. С. Раковски” Институционалният ПР в България има изключително важно значение за подобряване на диалога между властта и обществото. Протестите в началото н...

Related Keywords:

Cause, 21 век, "eu policy on social media and children", pr priz, englishman stereotype, вту 11 май 2011, мария пефер, fucushima accident

Recently parsed news:

Recent searches: