Nida - news.nida.ac.th - Nida Rss

Latest News:

Tourism Talk ครั้งที่ 3 26 Aug 2013 | 12:22 pm

Tourism Talk ครั้งที่ 3 โดย คณะการจัดการการท่องเที่ยว เรื่อง กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว วิสัยทัศน์ด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จ ในโลกธุรกิจการท่องเที่ยวและบริหาร โดย ดนัย จันทร์เจ้า...

เสวนาวิชาการ เรื่อง ... 6 Aug 2013 | 02:21 pm

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทยฃ จัดเสวนาวิชาการ โครงการเครือข่าย ถ่ายโอนเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คร้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอุตสาหรกรรมสีเขียว ในวันเส...

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ... 2 Aug 2013 | 01:32 pm

รับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตร การพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดการ Mini Master of Management Program (MMM) รุ่นที่ 57 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ทางการจัดการสมัยใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษ ... 2 Aug 2013 | 01:16 pm

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (images/PDF/nits-phd-interview-2556.pdf)

ขอเชิญชมการแสดงของนักศึกษาจากประ ... 24 Jul 2013 | 07:29 pm

เนื่องในวันชาติของอินโดนีเซีย ขอเชิญชมการแสดงของนักศึกษาจาก Trisakti of Tourism, Jakarta Indonesia และชมภาพยนตร์ เรื่อง Sang Pencerah (The Illuminator) ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-16.3...

ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบพิธีถวายผ้าพร ... 18 Jul 2013 | 06:03 pm

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสมทบ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 ณ วัดป่าประดู่ จ.ระยอง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556

open house @ NIDA 2556 11 Jul 2013 | 07:36 pm

ขอเชิญร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ และร่วมงาน OPEN HOUSE 2556 วันที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สอบถาม โทร. 027273374

KM Forum 2556 11 Jul 2013 | 07:03 pm

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 56 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี ภายในงานมีกิจกรรมดีๆ ให้ร่วมสนุกพร...

ขอเชิญเข้าอบรม "เกษียณไว ... 1 Jul 2013 | 06:48 pm

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าอบรม เกษียณไว เกษียณรวย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสว...

ประกวดออกแบบ PowerPoint Template 1 Jul 2013 | 11:38 am

คณะนิเทศศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ PowerPoint Template ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร มูลค่ารวม 10,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวั...

Related Keywords:

nida, applied, นิด้า, mba nida, library nida, oriental effect, nida e-journal, nida library, nida thailand

Recently parsed news:

Recent searches: