Nida - studentunion.nida.ac.th

General Information:

Latest News:

" นิด้าคัพ 2013" 21 Dec 2012 | 03:54 pm

ภาพหมู่กีฬานิด้าคัพ 2013 ทีมเรือด่วนคลองแสนแสบ นิด้าคัพ 2013 รางวัลชนะเลิศ ทีมเรือด่วนคลองแสนแสบ รองชนะเลอศอันดับหนึ่ง ทีมPalud Kick รองชนะเลิศอันดับสอง ทีมเจียดเวลาเตะ รองชนะเลิศอันดับสาม ทีม N...

ทุนการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย 20 Dec 2012 | 05:00 am

ทุนการศึกษา Endeavour Awards ทุน Endeavour Awards เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษาย...

รางวัลการประกวดคำขวัญ 2 Nov 2012 | 01:31 pm

รางวัลการประกวดคำขวัญ โครงการรณรงค์วัฒนธรรมตรงต่อเวลา ประจำปีงบประมาณ 2555 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวรังสิตา  บุญโชติ   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คำขวัญ   “ ประเทศ...

โครงการไหว้ครู ประจำปี 2555 21 Sep 2012 | 11:56 am

" พิธีไหว้ครูเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูอุปชาอาจารย์ ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี"

โครงการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 7 Sep 2012 | 12:55 pm

สโมสรนักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมในกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน ปิงปอง เป็นต้น ซึ่งโครงการแข่งขั...

NIDA-AIT กีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 22 Nov 2010 | 01:00 pm

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจัด "แข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม NIDA-AIT" วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย NIDA-AIT ร่วมแข่งขันกีฬา และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน 22 Nov 2010 | 01:00 pm

 ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมไทย ธำรงค์ไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาจัดงาน "พัฒนธารา ยามจันทราพาฝัน" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18.00 น. ณ สวนน้ำพัฒนธารา

ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 22 Nov 2010 | 01:00 pm

ร่วมทำบุญ ตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของ พุทธศาสนา เพื่อ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ชมรมพุทธศาสตร์จัดโครงการ "ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช" วันที่ 1 ธันวาคม ...

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์54 22 Nov 2010 | 01:00 pm

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” วันที่ 18 เมษายน 2554 ณ สวนน้ำพัฒนธารา ส่งเสริมปลูกฝัง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

สืบสานประเพณีวันสงกรานต์54 22 Nov 2010 | 08:00 am

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา จัดงาน “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” วันที่ 18 เมษายน 2554 ณ สวนน้ำพัฒนธารา ส่งเสริมปลูกฝัง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

Recently parsed news:

Recent searches: