Org - komorabiohemsrbije.org.rs

General Information:

Latest News:

SEMINAR "URGENTNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA" - SOKOBANJA 30 May 2013 | 01:03 pm

Beograd, 24. april 2013. godina Poštovane koleginice i kolege, Obaveštavamo vas da je Programski savet Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva medicinskih biohemičara Srbije doneo odluku...

SECOND ANNOUNCEMENT BCLF 2013 27 May 2013 | 03:03 pm

21st meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation and First Montenegrian Conference of clinical chemistry and laboratory medicine For more information please click here (3 MB)

PREPORUKA ČLANOVIMA KBS I DMBS 15 Apr 2013 | 12:15 pm

Komora biohemičara Srbije (KBS) i Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) preko svojih Etičkih komiteta podsećaju svoje članove na odredbe PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSK...

ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA JANUAR 2013. 2 Apr 2013 | 11:35 pm

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji s...

OBAVEŠTENJE O KME NA FARMACEUTSKOM FAKULTETU 14 Mar 2013 | 04:03 pm

Poštovani, obaveštavamo Vas da Centar za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu zbog interesovanja polaznika ponovo organizuje kurs kontinuirane edukacije sa temom: Hematološki an...

SPISAK DOKUMENATA USVOJENIH NA V SEDNCI SKUPŠTINE KBS 25 Feb 2013 | 07:02 pm

Dokumenti usvojeni na V sednici Skupštini KBS, održanoj 29.01.2013. godine u Beogradu: - Izveštaj o ostvarenim aktivnostima KBS u 2012., sa planom rada za 2013. - Izveštaj o radu Upravnog odbora KBS ...

INFORMACIJA O VISINI ČLANARINE U KBS ZA 2013. GODINU 25 Feb 2013 | 06:38 pm

Na osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 29. 01. 2013. godine, donela sledeću: O ...

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SKUPŠTINE KBS 22 Jan 2013 | 02:10 pm

Obaveštavamo Vas da će se V redovna sednice Skupštine KBS održati u utorak 29. januara 2013. godine u Hotelu "M" u Beogradu, sa početkom u 12:00. Pisani materijal za predstojeću sednicu, biće putem po...

JAVNI POZIV 17 Dec 2012 | 04:48 pm

Zdravstveni savet Srbije raspisuje JAVNI POZIV za akreditaciju programa kontinuirane edukacije Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE)...

ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA OKTOBAR 2012. 17 Dec 2012 | 04:36 pm

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'' 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji s...

Recently parsed news:

Recent searches: