Pan - knn.pan.pl

General Information:

Latest News:

Konferencja: Problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją układu ruchowego i narządów zmysłów 13 Aug 2013 | 01:01 pm

W dniu 25 października 2013 w Poznaniu odbędzie się konferencja "Problemy dzieci i młodzieży z dysfunkcją układu ruchowego i narządów zmysłów w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym. Aspekty m...

Konferencja: Emerging topics in neurological diseases 12 Aug 2013 | 10:54 pm

W dniach 24-25 października 2013 w Warszawie odbędzie się konferencja "Emerging topics in neurological diseases: molecular mechanisms, diagnosis and therapy". Szczegółowe informacje znajdą Państwo na...

Sprawozdanie: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych 12 Aug 2013 | 10:20 pm

W dziale Sprawozdania znajdą Państwo sprawozdanie z konferencji naukowej "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób naczyniowych mózgu u dzieci i młodzieży", która odbyła się w 8.06.2013 w Sopocie, przy...

Konferencja: Diagnostyka i leczenie glejaków w erze biologii molekularnej 17 Jul 2013 | 11:27 pm

W dniu 18 października 2013 w Warszawie odbędzie się konferencja "Diagnostyka i leczenie glejaków w erze biologii molekularnej". Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sesje i konferencje.

Posiedzenie Zespołu Nerwowo-Mięśniowego KNN PAN - kanałopatie 17 Jul 2013 | 09:45 pm

W dniach 28-29 listopada 2013 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zespołu Nerwowo-Mięśniowego KNN PAN poświęcone kanałopatiom. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sesje i konferencje.

Konferencja: Neurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskim 20 Jun 2013 | 12:49 pm

W dniu 8 listopada 2013 w Krakowie odbędzie się konferencja "Neurologia i neurofizjologia dziecięca w Uniwersytecie Jagiellońskim". Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sesje i konferencj...

XVIII Pułtuskie Spotkanie Neurochirurgiczne 22 May 2013 | 10:37 pm

W dniach 22-23 listopada 2013 w Pułtusku odbędzie się XVIII Pułtuskie Spotkanie Neurochirurgiczne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sesje i konferencje.

Wspólne posiedzenie KNN i KN PAN 23 Nov 2012 | 12:45 pm

Zapraszamy uprzejmie na wspólne posiedzenie Komitetów Nauk Neurologicznych i Neurobiologii PAN, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 r. o godzinie 13.00 w multimedialnej sali konferencyjnej 02...

Lista chorób neurologicznych uwarunkowanych genetycznie 21 Oct 2009 | 10:03 pm

NEUROGENETYKA - DIAGNOSTYKA GENETYCZNIE UWARUNKOWANYCH CHORÓB NEUROLOGICZNYCH W POLSCE aktualizacja: 30.04.2009 (objaśnienia poniżej tabeli) Nazwa Symbol Ośrodek Neuropatie Choroba Charcota-Mar...

Lista chorób neurologicznych uwarunkowanych genetycznie 21 Oct 2009 | 03:03 pm

NEUROGENETYKA - DIAGNOSTYKA GENETYCZNIE UWARUNKOWANYCH CHORÓB NEUROLOGICZNYCH W POLSCE aktualizacja: 30.04.2009

Recently parsed news:

Recent searches: