Picaro - picaro.co.il

General Information:

Latest News:

כיצד תענה על השאלה "ספר לי על עצמך" במהלך ראיון עבודה 22 May 2012 | 06:31 pm

כל אחד מאתנו שהיה אי פעם בראיון עבודה נתקל במשפט "ספר לי על עצמך" , הרבה פעמים זה רגע קצת מביך כי אתה מוצא את עצמך בסערת מחשבות, העיניים מתחילות לרצד  והרבה דברים רצים בראש,  מה עונים  לשאלה כזו, מה ל...

כיצד תענה על השאלה "ספר לי על עצמך" במהלך ראיון עבודה 22 May 2012 | 11:31 am

כל אחד מאתנו שהיה אי פעם בראיון עבודה נתקל במשפט "ספר לי על עצמך" , הרבה פעמים זה רגע קצת מביך כי אתה מוצא את עצמך בסערת מחשבות, העיניים מתחילות לרצד  והרבה דברים רצים בראש,  מה עונים  לשאלה כזו, מה ל...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 07:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

איך להתחיל על רגל ימין במקום עבודה 2 May 2012 | 07:40 pm

לכולנו החוויה הזו זכורה עוד מהיום הראשון של כיתה א', ילקוט על הגב, חשש רב, עדיין לא מכירים את החברים לכיתה, עדיין לא מכירים את קוד ההתנהגות המקובל במקום בו נמצא מעתה והלאה מדיי יום.

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

אל תיתנו יותר מדיי קרדיט למי שקורא את קורות החיים שלכם 2 May 2012 | 03:47 pm

כן, אני יודעת שייתכן שאני קצת מרימה להנחתה, (ואולי אפילו יהיו מי שינצלו את הבמה כדי להגיד שאין צורך במחלקות גיוס, ושכל תחום הגיוס הוא מיותר...), אבל בואו נהיה מציאותיים- האם בעודכם כותבים את קורות החי...

Recently parsed news:

Recent searches: