Prawolaffera - prawolaffera.pl - Prawo Laffera

Latest News:

Wzrost gospodarczy a wzrost wpływów budżetowych 29 Jul 2012 | 07:01 pm

W artykule Różne sposoby podziału dochodu narodowego starałem się wyjaśnić, że dwie odmienne koncepcje gospodarcze, wolnorynkowa (G) i etatystyczna (B) posiadają swoje odzwierciedlenie na krzywej Laff...

Pułapka demokracji w państwie maksymalnym 29 Jul 2012 | 04:01 pm

Państwo maksymalne, to takie państwo, które chce mieć jak największy wpływ na życie obywateli i ludzie to jak najbardziej akceptują. Państwo takie dąży do maksymalizacji swoich kompetencji, maksymaliz...

Dwie odmienne koncepcje 6 May 2012 | 01:20 am

Różne dyskusje toczone na temat gospodarki i podatków rozpatrują zwykle dwie odmienne koncepcje gospodarcze różniące się sposobem podziału tworzonego bogactwa. Pierwsza koncepcja, zwana wolnorynkową,...

Różne sposoby podziału dochodu narodowego 5 May 2012 | 09:20 pm

Ludzie zawsze chcieli tworzyć jak najwięcej bogactwa, cokolwiek rozumiejąc, co się dla każdego za tym pojęciem kryje. Bogactwo, które powstaje w gospodarce ulega jakiemuś podziałowi. W gospodarce rynk...

Jak najlepiej dzielić dochód narodowy? 5 May 2012 | 06:20 pm

W krajach o gospodarce rynkowej, podział dochodu narodowego powinien się w zasadzie odbywać głównie poprzez rynek, co oznacza, że wszyscy wspólnie tworzymy dochód narodowy i dzielimy się nim na zasadz...

Inflacja jako forma opodatkowania 20 Apr 2012 | 06:39 am

Inflacja rozumiana jest potocznie jako wzrost cen. W ekonomii definiuje się jednak inflację jako wzrost podaży pieniądza ponad wartość towarów i usług na rynku, czego efektem jest właśnie wzrost cen. ...

Na czym polega normalna gospodarka? 18 Apr 2012 | 07:17 am

Funkcjonowanie na ujemnym zboczu krzywej Laffera wypacza cały sens istnienia gospodarki. Normalna gospodarka polega na tym, że ludzie pracują, aby utrzymać się przy życiu i aby jak najlepiej z tego ży...

Co jest przyczyną bezrobocia? 18 Apr 2012 | 07:10 am

Bezrobocie występuje wtedy, gdy liczba osób szukających pracy przewyższa liczbę dostępnych ofert pracy. Oczywiście każdy z nas może założyć firmę i wykonywać praktycznie dowolną pracę. Musi się jednak...

Przyczyny efektu Laffera 17 Apr 2012 | 07:38 am

Na powstanie efektu Laffera nakładają się generalnie dwa rodzaje zjawisk: Obejście płacenia podatków, Ograniczenie pracy i konsumpcji Obejście płacenia podatków Chęć ominięcia płacenia podatków po...

Demokracja i podatki 17 Apr 2012 | 04:33 am

Panujący obecnie w naszym kraju system gospodarczy charakteryzuje się dość rozległym i złożonym systemem pobierania różnego rodzaju danin w postaci różnych podatków, obowiązkowych składek i opłat, z o...

Recently parsed news:

Recent searches: