Proofreading - proofreading.cz - Proofreading.cz

Latest News:

Zkontrolovat, nikoli skontrolovat 23 Aug 2013 | 07:38 pm

Význam slova zkontrolovat (tedy dokonavého tvaru slovesa „kontrolovat“) není nijak zapeklitý – tento výraz zkrátka znamená „podrobit kontrole, zrevidovat“. Z hlediska pravopisu je klíčové použít sprá...

Odvést, nebo odvézt? 22 Aug 2013 | 02:25 pm

Stejně jako v mnoha jiných případech i u slov odvést a odvézt platí, že jsou z hlediska pravopisu obě v pořádku, ale mají rozdílný význam. Slovo odvést vyjadřuje myšlenku, že někdo někoho či něco „od...

Slíbit, nikoli slíbyt 22 Aug 2013 | 02:07 pm

Význam slova slíbit asi netřeba dlouze vysvětlovat – znamená v podstatě „zavázat se slibem k něčemu“. Z hlediska pravopisu je důležitější, že se v tomto slově píšou obě „i“ měkká, tedy slíbit, nikoli ...

Upřímně, nikoli upřímě 22 Aug 2013 | 12:29 pm

Příslovce upřímně (poněkud zprofanované jistým známým politickým sloganem) lze definovat jako „otevřeně, bez přetvářky, srdečně“ a objevuje se ve spojeních typu „upřímně se zasmát“, „upřímně řečeno“ a...

Sjednat, nebo zjednat? 22 Aug 2013 | 11:55 am

Jak už to u slov s předponou „s-“ a „z-“ někdy bývá, obě varianty (tedy sjednat i zjednat) jsou z hlediska pravopisu v pořádku. Mají ale poněkud odlišný význam. Slovo sjednat je definováno jako „ujed...

Tipovat, nebo typovat? 5 Aug 2013 | 07:24 pm

Jak už to občas bývá, obě tato slova jsou pravopisně v pořádku – mají ale dosti odlišný význam. Troufám si tvrdit, že v 99 % případů byste měli sáhnout po variantě tipovat. Tipovat totiž znamená „odh...

Střešní krytina, nikoli střešní kritina 5 Aug 2013 | 06:10 pm

Termín střešní krytina je obecné označení pro různé druhy vnějšího pokrytí střechy, jako jsou střešní tašky, šindele, břidlice, plech a podobně. Účelem střešních krytin je samozřejmě chránit budovu př...

Samosběr jahod, nikoli samozběr jahod 1 Aug 2013 | 05:07 pm

Ve Slovníku spisovného jazyka českého je sice slovo samosběr definováno jako „vůz k čištění ulic, který zametá a současně nečistotu vysává“, ale v současné době se většinou chápe jinak. Jedná se o pro...

Svatba, nikoli svadba 1 Aug 2013 | 02:52 pm

Výraz svatba je Slovníkem současné češtiny definován jako „souhrn obřadů a úkonů provázejících vstup do manželství“. Přestože tradiční pohled na partnerské vztahy se čím dál víc vytrácí, svatba je pro...

Zkoumat, nikoli skoumat 1 Aug 2013 | 10:58 am

Slovesu zkoumat jsou ve Slovníku současné češtiny přiřazeny tři možné významy: důkladně vyšetřovat; ověřovat; prověřovat zrakem hodnotit; prohlížet v mysli se zabývat; přemýšlet, uvažovat Z hledis...

Related Keywords:

latinský slovník, zapoměl, strávit, Ranní, bychom bysme, vzpomněl, zhlédnout, spravit, narozdíl, dennodenně

Recently parsed news:

Recent searches: