Questima - questima.cz

General Information:

Latest News:

Úvod 4 May 2006 | 04:14 am

Společnost Questima se specializuje na oceňování stavebních prací. Je poradenskou, konzultační a vzdělávací společností v oblasti cen stavebních prací. Odborníci společnosti se zabývají komplexním cos...

Úvod 3 May 2006 | 05:00 am

Společnost Questima se specializuje na oceňování stavebních prací. Je poradenskou, konzultační a vzdělávací společností v oblasti cen stavebních prací. Odborníci společnosti se zabývají komplexním cos...

Poradenství 12 Aug 2005 | 08:09 pm

Našim klientům pomáháme vytvořit dlouhodobou konkurenční výhodu založenou na rozvoji lidských zdrojů s přístupem k nejnovějším metodám, trendům a zkušenostem v jejich oblasti podnikání.

Cost management 12 Aug 2005 | 08:09 pm

Cost management (cenový management), je součástí projektového řízení. Poskytuje integrovaný postup a metody k dosažení určených cílů, a to nezávisle na velikosti projektu. Cost management se zabývá c...

Rozpočty a výkazy výměr 12 Aug 2005 | 08:09 pm

Specializujeme se na sestavování výkazů výměr pro výběrová řízení, sestavujeme rozpočty a kalkulace pro stavební projekty pro investory i dodavatele. Prvořadou je pro nás loajálnost vůči klientovi a z...

Recently parsed news:

Recent searches: