Rk - php.rk.edu.pl - Biblioteka PHP

Latest News:

Generowanie arkuszy MS Excela w PHP 4 Aug 2011 | 06:45 am

Jak generować pliki MS Excel za pomocą klasy Spreadsheet_Excel_Writer

HipHop dla PHP 5 Feb 2010 | 10:29 pm

Developerzy Facebooka zaprezentowali niedawno swoje nowe dzieło - HipHop. Jest to kompilator kodu PHP do kodu C++ i dalej kompilowanego do kodu maszynowego. HipHop przetwarza kod PHP na kod C++ i nast...

PECL Cairo-0.2.0 wydane 5 Feb 2010 | 12:30 pm

Dwa dni temu wydano nową wersję rozszerzenia PHP udostępniającego funkcje biblioteki Cairo - Pecl/Cairo-0.2.0. Rozszerzenie to udostępnia szereg funkcji do operowania na grafikach, grafikach wektorowy...

Protokół OAuth w PHP 18 Oct 2009 | 05:00 am

Opis i wykorzystanie protokołu OAuth w autoryzacji użytkowników względem API serwisów takich jak Twitter, czy Gadu Gadu.

Sieciowy framework zadań Gearman i PHP 11 Oct 2009 | 10:23 am

Stosowanie rozproszonych zadań w aplikacjach PHP z wykorzystaniem frameworka aplikacyjnego Gearman

Wydano rozszerzenie PHP do obsługi wyszukiwania w Sorl 6 Oct 2009 | 11:54 pm

Wczoraj wydano pierwszą wersję binarnego rozszerzenia do PHP do obsługi wyszukiwania w Sorl - profesjonalnemu serwerowi pełnotekstowego wyszukiwania opartego o Lucene (wykorzystywany m.in. przez Digg....

Wykorzystanie Zoho Remote API w PHP do edycji dokumentów biurowych 4 Oct 2009 | 08:37 am

Wykorzystujemy API Zoho Writer, Sheet i Show by edytować dokumenty biurowe, arkusze, czy prezentacje z poziomu własnej strony internetowej

Pełnotekstowe wyszukiwanie w PHP za pomocą Xapiana 21 Sep 2009 | 11:15 am

Opis i przykładowe skrypty biblioteki Xapian i rozszerzenia dla PHP umożliwiającego indeksowanie i pełnotekstowe przeszukiwanie zaindeksowanych dokumentów z poziomu kodu PHP.

XAJAX 20 Sep 2009 | 01:59 am

Opis biblioteki ułatwiające korzystanie z AJAXa w aplikacjach PHP dzięki przeniesieniu części logiki z kodu JavaScript na kod PHP

Obsługa MongoDB w PHP 17 Sep 2009 | 12:50 pm

Obsługa nierelacyjnej bazy dokumentów MongoDB w PHP

Related Keywords:

django nginx, python print, input type file, apache nginx, mod_wsgi, django orm, code integer, test server i/o, deny htaccess

Recently parsed news:

Recent searches: